Løst fjell sprengt for å sikre E6 i Ringebu

Statens vegvesen sprengte tirsdag kveld det løse fjellet som gjorde at E6 ble stengt ved Elstadkleiva sør for Ringebu mandag ettermiddag på grunn av rasfare

Arbeidet er likevel ikke ferdig, og en ny sprengning må til onsdag før E6 kan ryddes og åpnes igjen, melder Statens vegvesen.

– Bak den store steinblokka sto det ei mindre blokk som var vanskelig å forutse. Geologene våre har inspisert blokka, og den er såpass sprukken at vi er nødt til å få den ned med ei ny sprengning onsdag, sier seksjonssjef Ole Einar Fossen.

Det gjenstår en del arbeid før veien kan åpnes for ferdsel.

– Geologene må gjøre nye inspeksjoner av fjellet for å klarere området. Deretter starter vi med å renske fjellsiden og rydde veien for stein. Hvor lang tid dette tar, er usikkert, sier Fossen.

– Vi jobber for å åpne E6 igjen så fort som mulig, men vi må være helt sikre på at det er trygt å la trafikken passere, derfor tør jeg ikke si nøyaktig tidspunkt for åpning nå.

Anbefalt omkjøring for kjøretøy over 7,5 tonn om riksvei 3 gjennom Østerdalen og fylkesvei 51 over Valdresflye, mens mindre kjøretøy skal følge skiltet lokal omkjøring.