Losset 12 tonn dynamitt fra Godafoss

Søndag morgen ble to konteinere som inneholdt til sammen 12 tonn dynamitt losset av det havarerte skipet Godafoss.

– Vi har nettopp mottatt informasjon fra rederiet om at de to konteinerne som inneholdt sprengstoff, er losset av. Forberedelsen til dette og selve arbeidet ble påbegynt i løpet av natten og sluttført nå på morgenen, sier Ane Eide Kjæraas i Kystverket til f-b.no.

I tillegg til dynamitt befinner det seg en del andre kjemikalier om bord – deriblant malingstynner og etanol.

Skipet kan bli liggende på skjæret flere i uker. Årsaken er at lasten må losses før oljen kan pumpes ut.