Løsningsarkitekt - Statsbygg hovedkontor

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,8 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.

Statsbygg har 880 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist06.04.2015

Statsbygg innfører et nytt FDV-system for Eiendomsavdelingen. Systemet har fått navnet SESAM, og skal bidra til å forbedre og forenkle rutiner og arbeidsprosesser innen eiendomsforvaltningen.

SESAM er under kontinuerlig utvikling, og har en rekke integrasjoner med andre system. Forvaltningsorganisasjonen rundt SESAM er under etablering, og i den anledning søker vi etter en løsningsarkitekt. Stillingen er plassert i vår seksjon for Drift og vedlikehold. Arbeidet vil foregå i nært samarbeide med våre fem regionkontorer og andre enheter.

Arbeidsoppgaver

 • Teknisk ressurs i innføring og videreutvikling av SESAM
 • Teknisk ressurs i prosjektgjennomføring
 • Systemadministrasjon
 • Systemkonfigurering og –tilpasning, samspill mellom SW og HW
 • Prosjektledelse for Eiendomsringen - prosjekt
 • Innføringsansvarlig for energimodulen

Kvalifikasjoner

 • Høyskole-/universitetsutdannelse på minimum bachelornivå eller tilsvarende
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • God teknologiforståelse for moderne utviklingsplattformer og SOA-arkitektur, databaser og datamodeller
 • Kompetanse innen SD-anlegg, tele og automatisering eller andre tekniske anlegg i bygninger ved siden av IT-kunnskap
 • Minimum fem års relevant erfaring
 • Erfaring med prosjektarbeid og/eller prosjektledelse
 • Erfaring med forbedring og effektivisering av arbeidsprosesser
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Utdanningsretning

 • IT

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelor grad

Personlige egenskaper

 • God prosessdriver med prosjektlederegenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utadvendt, fremoverlent og serviceinnstilt
 • Selvstendig, strukturert og målorientert
 • Forståelse for verdikjeden på tvers av systemer
 • Forståelse for forretningssiden i en bedrift

Den som tilsettes i stillingen må kunne sikkerhetsklareres

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i stillingskode 1087/1181 overingeniør/senioringeniør i lønnstrinn 65 - 75 i Statens lønnsregulativ, for tiden fra kr 559 600 - 675 500, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Fra lønnen trekkes 2 % til Statens Pensjonskasse Pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Stillingen byr på gode faglige utviklingsmuligheter i et inspirerende miljø. Det er en viktig målsetting i Statsbygg å legge forholdene til rette for kompetanseheving. Vi har etablert et eget opplæringstilbud (Statsbyggskolen) og en egen stipendordning Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid

Søk stilling

Kontaktinfo:

Mai Anh Thi Lê, avdelingsdirektør (+47) 22 95 42 47

Vis flere stillinger: