Atle Roll-Matthiessen.

Lønnsomt å kaste ut kriminelle utlendinger raskere

En analyse fra politiet viser at hver kriminelle utlending koster samfunnet opp mot 1 million kroner. Nå foreslås raskere utsendelser.

Av 2.135 kriminelle utlendinger som politiet har sendt ut i perioden 2011-2012 har Politidirektoratet valgt ut 24 personer som de har sett nærmere på, viser en rapport NRK har fått tilgang til.

Det er grundig analysert hva det er kostet å få dem gjennom straffesakskjeden, fra politiets arbeid, via domstolene og kostnadene som påløper i Kriminalomsorgen. I snitt kostet de utvalgte 824.370 kroner. Den totale prislappen for alle uttransporterte blir da nesten to milliarder kroner. Nå foreslår politiet at det vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å kaste ut kriminelle utlendinger raskere enn tidligere.

– Dette er veldig viktig, blant annet fordi vi ser at det har en preventiv effekt. Det er forebyggende, for de blir hindret fra å begå ny kriminalitet i Norge når de er sendt ut av landet, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.

I alt ble gruppen anmeldt for 18.105 kriminelle forhold. Av dem resulterte 9.561 i en dom og 2.880 endte med forelegg

– Denne gruppen på drøye 2.000 personer har begått veldig mye kriminalitet. Noen har begått noe kriminalitet, mens andre står bak svært mange saker, sier Roll-Matthiesen.

En av dem i undersøkelsen er alene registrert 47 rettssaker. I snitt ble hver utenlandsk kriminell anmeldt 8,5 ganger