Lønnsforskjellene store mellom menn og kvinner

Fortsatt er lønnsforskjellene store mellom menn og kvinner.

Denne forskjellen forsterkes ved at menn oftere har ulike former for tillegg og bonuser i sin yrkestilværelse, viser en oversikt som Likestillingssenteret la fram tirsdag. Etter at Likestillingssenteret begynte å måle likestillingen innen stat, kommuner, forskning og utdanning, arbeidsliv og næringsliv for fem år siden, er det lite som har endret seg. Heller ikke lønnsforskjellene er utjevnet slik Likestillingssenteret hadde håpet. Innen områder som finanstjenester og statlige sykehustjenester tjener kvinner henholdsvis 73 og 75 prosent av det menn gjør i samme arbeid. Noe av årsaken er at mange kvinner jobber deltid, men det er bare en del av forklaringen. Vi trenger å revitalisere likestillingsarbeidet. Det er langt igjen til menn og kvinner tjener det samme, sier Kjell Erik Øie (Ap), statssekretær i Barne- og familiedepartementet.