Lønnheim vant over Dønna

Lønnheim fikk medhold i retten om at Dønna kommune hadde brutt reglene for offentlig anskaffelser.

Saken omhandler en anbudsutlysning i forbindelse med byggingen av en ny flerbrukshall. Det var to tilbydere, Lønnheim Entreprenør og Jan Brattli, som begge la inn anbud rundt 35 millioner. Brattli litt lavere enn Lønnheim, men begge var fem millioner over det kommunen hadde regnet med. Allikevel inngikk kommunen forhandlinger med Brattli.

– Vi mente det laveste tilbudet burde forkastes på grunn av dette, sier administrerende direktør Nils Petter Vegsund i Lønnheim Entreprenør til Tidens Krav.

Hålogaland tingrett ga Lønnheim medhold og tilkjente dem erstatning og sakskostnader, samtidig som Dønna kommune må lyse ut anbudet på nytt.

Saken var også klaget inn til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), men ble trukket etter rettens avgjørelse.