Lønnheim Entreprenør bygger Bærum kulturhus

Bærum kommune er i kontraktsforhandlinger med Lønnheim Entreprenørs Oslo-avdeling om utførelsen av de bygningsmessige arbeider ved Bærum kulturhus. Totalt ca 3 700 kvm BTA nybygg. Etter opprinnelig anbudsfrist 18. juni var det kun levert ett utilstrekkelig anbud på bygningsmessig hovedentreprise. Man besluttet derfor å gå en tilbudsrunde med tre firma, Lønnheim Entreprenør, Skutle Entreprenørforretning og Fuglesang og Olesen, for å holde vedståelsesfristen for de tekniske entreprisene som gikk ut 16. september får Byggeindustrien opplyst hos prosjektleder for Bærum kommune Erik Einerkjær. De tekniske entreprenørene leverte nemlig helt akseptable anbud.Byggestart ca 1. november 01 - ferdigstillelse våren 03.