Løkkemyra Handelspark trinn I og II

Løkkemyra Handelspark trinn I og II

Sted: Kristiansund

Prosjekttype: Nybygg, forretninger

Kontraktssum:
130 millioner kroner + mva

Bruttoareal: 35.000 kvm
(15.000 kvm bygg, 20.000 kvm asfaltert uteareal)

Byggherre: FG Eiendom

Totalentreprenør: Br. Røsand

Arkitekt: Solem Arkitektur Vest

Rådgivere:
RIB: Norconsult - RIBr: Sweco

Totalteknisk entreprenør: YIT

Underentreprenører/leverandører: Oppmåling og stikking: Stikk og Mål - Grunnarbeider: AF Magne Nærum / Betten Maskinstasjon - Stål: Lønnheim Stål - Tak- og vegg-
kledning: Profilbygg Trondheim - Taktekking: Takservice - Maling og gulvbelegg: Jostein Skjetne - Flis: Murermester Mørkedal - Glass og ytterdører: Valumin - Porter og ramper: Hørmann - Trapper og leidere: Midthaug - Gjerder: Foraas Områdesikring - Gulvstøp: Acom - Sliping betonggulv: Betongservice - Lås og beslag: Norsk Låsservice - Himlinger: JB Akustikmontage - Heis: Systemheis - Terrazzofliser: Lidgolw - Lev. byggevarer: Optimera - Kjøl-/fryseanlegg (sideentreprise): Carrier Refrigeration Norway

Løkkemyra Handelspark er en ny møteplass i Kristiansund. Totalt har FG Eiendom investert 130 millioner kroner (eks mva) i anlegget som ligger like ved flyplassen i byen.

I i løpet av de siste årene har det blitt bygget opp mange nye handelsparker rundt byene i Norge. Det samme har skjedd i Kristiansund som nå opplever en stor vekst i all handelsvirksomhet. Den nye store Løkkemyra Handelspark har allerede fått en betydelig trafikk.

God bransjemiks
Andre byggetrinn på Løkkemyra Handelspark er nå ferdig. Jula er den siste leietaker som åpnet sine dører i handelsparken. De åpnet sin butikk 15. november. Tidligere i år åpnet Coop Extra, Coop Extra Bygg, Sparkjøp, Extraleker og G-sport.

Handelsparken er på til sammen 15.000 kvm. FG Eiendom som eier handels-
parken er fornøyd med bransjemiksen som de betegner som god. Den inneholder fylkets største leketøysbutikk (Ekstraleker), fylkets eneste Sparkjøp, fylkets største G-sport, fylkets andre Jula-butikk og fylkets eneste Coop Extra mat og bygg under samme tak.

– Løkkemyra Handelspark vil styrke Kristiansund som et regionssenter og leietakerne ser frem til kommende julehandel, sier eiendomssjef Ole Birger Ulseth i FG Eiendom til Byggeindustrien.

Omsetning på 300 millioner kroner
– Det er forventet en samlet årlig omsetning på 300 millioner kroner og handelsparkens leietakere og kunder er svært fornøyd med butikkene og beliggenheten, samt de 360 gratis parkeringsplassene, sier han. Handelsparken er lokalisert like ved innkjøringen til Kristiansund Lufthavn Kvernberget og ligger i direkte tilnytning til det nye store handels- og industriområdet Løkkemyra i Kristiansund.

Gammel drøm
Tomta på 40 mål ble ervervet i 2005. Den ble regulert til forretningsformål i 2010. Byggestart på handelsparken var i april 2011.

Mer enn 1 million kubikkmeter steinmasser er tatt ut av tomta. Mye av dette ble kjørt til Vestbase i forbindelse med utfylling til nytt oljebaseområde. Hele 56.000 lastebillass med stein er kjørt ut. Denne anleggsjobben var satt bort til arbeids-
fellesskapet Nærum/Betten – to av de store anleggsentreprenørene på Nordmøre.

Totalentreprise
Entreprenørselskapet Br. Røsand AS har bygget selve handelsparken som en totalentreprise. Arkitekt for bygget har vært Solem Arkitektur Vest AS, mens prosjekterende ellers har vært Norconsult, Sweco (brann) og YIT elektro.

– Bygget ble overlevert på dagen i henhold til avtale, sier senior prosjektleder Håvard Slatlem i Br. Røsand. Utbyggingen var delt i to byggetrinn, men straks det ene var ferdig kunne man fortsette med det andre.

– Dette var gunstig for alle berørte parter i denne byggesaken som har gått på skinner, sier han.

Tekst og foto: Arve Brekkhus