Løkenåsen Panorama

Ø.M. Fjeld selskapet Asker Entreprenør AS har satt opp det første byggetrinnet av Løken Panorama på Fetsund – et boligprosjekt med utsikt over Øyeren.

Fakta

Sted: Fetsund

Prosjekttype: Leiligheter

Byggherre: Løkenåsen Panorama AS v/TAB Gruppen

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 40 millioner kroner

Arkitekt: Felix Arkitekter

Rådgivere: RIB: B-consult l RIG: Geoconsult l RIBR: Firefly l RIE: Aurskog Elektriske l RIV rør: Rørleggermester Svein Kragtorp l RIV vent: Bryn byggklima l RIBfy: WSP Norge l RIAKU: Sweco l Landmåling: Andersen Oppmåling l Trykktest - termografering: Omega Energi

Underentreprenører og leverandører: Graving, sprenging og VA: Grimsrud l Brannbeskyttelse: Firesafe l Stålarbeider: Åkrene Mek l Rørlegger og sprinkler: Rørleggermester Svein Kragtorp l Ventilasjon: Bryn Byggeklima l Elektro: Aurskog Elektriske l Taktekker: Tecta Tak l Flisarbeider/murarbeider: Mur-Puss & Flisekspert l Elementmontasje tak: Lett tak-systemer l Tømmerarbeider: Norlico Bygg l Maler: ID Maler l Blikkenslager: Nittedal Blikkenslagerverksted l Kjøkken og garderobe: HTH Prosjektavdeling l Lås og beslag: Lås og Sikring l Parkett: Bo Andren l Heisleverandør: Schindler

Grunnarbeidene startet opp høsten 2019, og selve byggearbeidet var i gang i starten av november samme år. Boligblokken er bygget på punkt og stripefundamentering, og grunnforholdene består i hovedsak av fjell. Det første byggetrinnet består av en boligblokk med 18 leiligheter over fem etasjer, og parkeringskjeller under hele komplekset som totalt vil bestå av fire blokker og fire firemannsboliger i front. Totalt vil det bli fem byggetrinn. Leilighetene i byggetrinn 1 er fra 57 til 109 kvadratmeter.

Garasje og carport

– Blokkene skal ligge i bakkant av firemannsboligene, og de bygges oppå en lukket parkeringskjeller. I fremkant skal firemannsboligene bygges, og disse skal kobles mot byggene i bakkant med hulldekker for utomhus- og grøntarealer mellom blokkene og firemannsboligene. Under grøntområdene blir det et eget carportanlegg til firemannsboligene, sier prosjektleder Espen Møller i Asker Entreprenør AS til Byggeindustrien.

Tegl og panel

Bygget som er satt opp har en blanding av tegl, panel og stopuss i fasaden. Balkonger og svalganger er av prefabrikkerte elementer med glassrekkverk og søyler, hengt på kniver utenfor teglfasaden.

Leilighetene har god standard med blant annet profilerte dører, enstavsparkett, flislagte bad og fliser over kjøkkenbenk.

– Energiforsyningen kommer fra egen elektrokjele, og systemet er bygget i henhold til TEK, slik at man kan endre energiforsyningen uten å måtte gjøre større bygningsmessige inngrep, sier Møller.

Samtlige blokkleiligheter har garasjeplass og innvendig sportsbod i parkeringskjelleren.

Komplekst arkitektarbeid

Det er Felix Arkitekter AS som har tegnet Løkenåsen Panorama byggetrinn 1. I en e-post til Byggeindustrien, skriver sivilarkitekt Ingebrigt Foros at bebyggelsen er planlagt i henhold til gjeldende reguleringsplan med tilhørende byggegrenser, og består av fire større blokker i bakkant, og fire mindre lavblokker mot veien i vest. Det første byggetrinnet utgjør den nordligste blokken i bakkant av tomten.

– Tomten skråner i utgangspunktet sterkt ned fra øst mot vest, og første byggetrinn (samt de tre øvrige blokkene i bakkant) ligger med svalganger inn mot fjellskjæringen i øst, og store balkonger mot utsikten og ettermiddags- og kveldssolen i vest. De bakerste blokkene ligger over en felles garasjekjeller, og mellom disse og frontblokkene skal det i fremtiden etableres et stort parkeringsareal under lokk, med et indre gårdsrom over, skriver Foros.

Blokkene i bakkant er i utgangspunktet utformet som enkle volumer, men brytes opp ved hjelp av inntrekninger i fasadene og inntrukne toppetasjer.

– Inntrekningene i fasadene bidrar både til et volumspill og skjerming av private uteplasser, skriver Foros.

Speiler tomtens karakter

Videre opplyser han at materialbruken skal forankre byggene til tomtens karakter, som hovedsakelig består av fjell og trær.

– Hovedfasadene kles derfor i lys grå tegl, mens alle inntrukne partier og toppetasjer kles i mørk trekledning. Fasadene er behandlet ganske stramt for å innordne seg volumenes stramme uttrykk, og det skal benyttes vindusbånd som horisontale elementer i kontrast til fasadeinntrekningens vertikale karakter. Lavblokkene i front får et mykere uttrykk med trekledning, som står i kontrast til blokkene bak. Disse er behandlet som enkle volumer med utskjæringer for terrasser, og fasadekompensasjon med vindusplasseringer spiller på en leken tilfeldighet i uttrykket, skriver Foros.

Om utearealene opplyser han blant annet at de er utformet som bølgende felter med varierende belegning som knytter seg på en bølgende, intern gangvei som forbinder alle blokkene.

– Disse bølgende feltene rommer tre hovedfunksjoner; lekeplass, sittegrupper og blomster- og urtehage. Alle boliger har sørvest- eller nordvestvendte private uteplasser (minimum 17,5 kvadrat-meter) med gode solforhold, skriver Foros.