Maria Aaneby, innehaver av Dags pub i Tvedestrand, er strålende fornøyd med at det har flyttet anleggsarbeidere til byen. Foto: Tvedestrandsposten.

Lokalpub fikk kjempeløft da AF flyttet til byen

Utbyggingen av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal er blitt god butikk for en rekke lokale virksomheter.

Dags pub i Tvedestrand sentrum er blant veldig mange lokale virksomheter som opplever positive ringvirkninger av veianlegget E18 Tvedestrand – Arendal.

– Puben går så det suser, sier en tydelig fornøyd Maria Aaneby, innehaver av Dags pub, til Byggeindustrien.

En av AFs store brakkerigger i prosjektet ligger rett utenfor Tvedestrand sentrum og det merkes godt i den rolige sørlandsbyen.

– Det som er ekstra morsomt er at anleggsfolket også har bidratt til at flere innfødte drar ut på byen. Det er spennende med litt nye folk, det skjer litt, og det er en positivitet i byen som rett og slett har kommet med veibyggingen, sier Aaneby, som egentlig er bygg-
ingeniør, men som trives minst like godt med pubdrift.

Solid omsetningshopp

Hun vil ikke ut med hvor mye veiprosjektet har betydd omsetningsmessig, men bekrefter at omsetningen har fått et solid hopp. Det er først og fremst på lørdagskveldene Dags pub har merket et realt oppsving i besøket.

– Anleggsarbeiderne jobber lange dager og det er kun på søndag det er fri. Derfor prøver vi å legge konserter og annet gøy til lørdagskveldene, forteller Aaneby.

Hun kan også røpe at besøksboomen har utløst nye tilbud ved lokalpuben.

– Vi har bygget en liten tribune og kan nå lokke med fotball på storskjerm. Vi passer godt på dem ser du, sier Aaneby og ler.

Aaneby vet at også andre virksomheter merker økt trafikk som en følge av veibyggingen.

– Vi ser de gule AF-jakkene overalt. De handler på dagligvaren og har generelt gjort et solid innrykk i den lille byen vår, sier hun.

Morsomt

Utbyggingssjef Tordis Vandeskog i Nye Veier, synes det er morsomt at veiprosjektet gir positive ringvirkninger for mange ulike virksomheter.

– Det betyr mye for Sørlandet å ha dette store veianlegget. Det gir fortjeneste til en rekke ulike virksomheter og det er veldig bra, sier hun. Vandeskog har blant annet hørt om treningssentre som har fått nye medlemmer og hun vet AF leier en gymsal av en lokal skole en gang i uken.

– Et slikt prosjekt gir med andre ord utrolig mange forgreininger, sier hun.

Store lokale underentrepriser

E18-prosjektet betyr selvsagt også mye for den lokale anleggsbransjen. Nye Veier og AF regner med at minst en tredel av prosjektet, det vil si kontrakter for over en milliard kroner, har gått til selskaper med lokal eller regional tilknytning.

– AFs viktigste underentreprenører holder til på Sørlandet. For eksempel Kruse Smith som har alle brukonstruksjoner, Otera som har elektroarbeider og Heldal Entreprenør som bygger ny fylkesvei i underentreprise for AF Gruppen, opplyser Vandeskog.

20 mann i sving

Nye Veiers utbyggingssjef roser AF for bruken av Sørlandske maskinentreprenører. Et eksempel er Brødrene Thorkildsen AS som holder til i Vanse i Farsund kommune. Entreprenørselskapet har nå åtte gravemaskiner og til sammen 16 maskinførere og fire rørleggere involvert i prosjektet. Selskapet utfører både rensk, lasting og grøftegraving inklusive rørlegging.

– Vi har 20 mann som går i en 14/14 skiftordning. Det vil si at vi har ti mann i prosjektet til enhver tid. E18 Tvedestrand – Arendal er en viktig jobb som utgjør minst ti prosent av omsetningen vår, opplyser daglig leder Knut Thorkildsen.

Måtte organisere seg

Han kan fortelle at bedriften måtte melde de ansatte inn i Norsk Arbeidsmandsforbund slik at de har mulighet til å søke om arbeidstidsordningen som denne type prosjekter krever.

– Vi måtte organisere oss for å få lov til å jobbe 14/14 skiftordning som AF og Nye Veier har lagt opp til i dette prosjektet. Lignende skiftordning vil også komme ved andre storprosjekter fremover og derfor valgte vi å organisere de ansatte, forteller Thorkildsen.

Strategisk plassert for E39-utbygging

Sørlandsentreprenøren har ambisjoner å være med også når Nye Veier starter E39-utbyggingen. Selskapets hovedkontor vil da ligge strategisk til midt mellom Kristiansand og Ålgård.

– Vi har et ønske om å være med på de store E39-jobbene som nå kommer. Det vil aldri bli som hovedentreprenør, men vi satser på både underentreprenørkontrakter og på utleie av maskiner med fører på timebasis, forteller Thorkildsen.

Travel pukkleverandør

Daglig leder Øystein Finsrud i Vegarheim Pukkverk og Entreprenør AS har også travle dager som en følge av veibyggingen mellom Tvedestrand og Arendal. Selskapet leverer 0-32 fraksjon pukk til veiens toppdekke og produserer også tilslaget Ribe Betong bruker i betongen som leveres til Kruse Smiths konstruksjonsentreprise.

– Aktiviteten knyttet til E18-prosjektet utgjør over 50 prosent av omsetningen vår, opplyser Finsrud.

Leier ut riggplass

Han forteller også at han driver Tvedestrand Næringsområde AS som leier ut plass til en av flere brakkerigger i prosjektet.

– Området, hvor AF har innlosjert over 130 anleggsarbeidere, ligger kun to kilometer fra Tvedestrand sentrum. Vi visste en slik brakkeetablering ville sørge for at det også ville dryppe på andre virksomheter i Tvedestrand. Vi var derfor tidlig ute med å tilby AF denne plassen, forteller Finsrud.

Lokale lærlinger

Tordis Vandeskog i Nye Veier presiserer at utbyggingsselskapet ikke blander seg borti hvorvidt totalentreprenøren benytter lokale aktører eller ikke, men hun legger ikke skjul på at hun synes det er positivt at lokale og regionale virksomheter spiller både større og mindre roller i prosjektet.

– Når det gjelder påvirkningen et slik prosjekt har lokalt, synes jeg også det er artig å trekke frem lærlinger. Den lokale yrkesskolen har nemlig mange elever som har kommet hit som lærlinger, og skolen har også vært på befaring i prosjektet. Kanskje kommer det enda flere lærlinger fra den lokale skolen når et nytt årskull snart er ferdig, sier hun.

AF ønsker lokale aktører

Prosjektleder Erik Frogner i AF Gruppen opplyser at E18 Tvedestrand – Arendal omsetter for over en milliard i året, noe som gjør prosjektet til en av de største virksomhetene i Aust-Agder. Han sier det er viktig for AF å knytte til seg aktører med lokal og regional tilknytning.

– AF har fokus på å knytte til seg lokale og regionale samarbeidspartnere og medarbeidere ved gjennomføring av prosjektene sine. Dette har flere positive effekter i form av blant annet stor lokalkunnskap og redusert forlegningsriggkapasitet, sier Frogner.