Lokale leverandører fikk Kolsåsbanen i rute

På bare seks uker er broen over Kolsåsbanen ferdig montert. Mens NHO har vist at 7 av 10 samferdselsprosjekter er forsinket, har man ved å bruke lokale produsenter spart flere ukers arbeid.

- Det er veldig effektivt å kunne støpe broelementene før vi begynner å montere selve anlegget. Det gjør at vi kan arbeide raskere og krever mindre etterarbeid. For de som daglig benytter seg av Vallerveien har dette vært en stor fordel, sier Ståle Bakken, prosjektleder i Spenncon i en pressemelding.

Kortreiste produkter
Arbeidet med broen har gått raskt fordi delene har kommet ferdigstøpte fra Spenncons fabrikk på Hønefoss. Derfor kan monteringstiden være helt nede i én til to uker.

- Av erfaring ser vi at betong som blir støpt på stedet bruker over dobbelt så lang tid som det tar å montere ferdige broelementer. Ved å bruke prefabrikkerte betongelementer får vi arbeidet raskere med prosjektene, og sparer mye tid og penger gjennom hele verdikjeden. Vi ønsker ikke å forsinke annet anleggsarbeid, sier Bakken.

Fornøyd kommune
NHOs statusrapport for gjennomføring av Nasjonal transportplan (NTP)-prosjekter i inneværende periode. Rapporten viser blant annet at rundt 7 av 10 samferdselsprosjekter er forsinket. Bærum kommune er fornøyde med at arbeidet går fremover:

- For vår del har det vært en stor fordel at Sporveien har kunnet fortsette sitt arbeid parallelt med at det ble satt opp ny bro. Det var ikke behov for stillaser eller lignende da de ferdigstøpte betongelementene ble montert. Dermed kunne arbeidene under broen fortsette som normalt og Sporveiens progresjonen var uberørt av at den nye broen ble satt opp, sier Leiv Moe, overingeniør i Bærum kommune.

Tror på mer samferdsel
Det legges stadig nye planer for utviklingen av samferdselen i Norge. Med disse planene er det viktig å utnytte og utvikle ny teknologi og spisskompetanse for å forsikre at utbyggingen vil være av topp kvalitet på lang sikt.

- Samferdsel er et voksende marked. Det er viktig å bidra til utviklingen av norsk samferdsel i årene som kommer, sier Bakken.