Lokale kutt kan berge Norges klimaære

Kommunene kan slanke Norges totale klimagassutslipp med opptil 15 prosent, viser en rapport.

Vi skal redusere utslippet av klimagasser med 20 prosent innen 2020, erklærte miljøvernministeren i forrige uke. Kommunene kan bidra til betydelige deler av dette klimakuttet, viser en gjennomgang av lokale klimahandlingsplaner konsulentgruppen Civitas har gjort. De største kommunale klimagassutslippene kommer fra transport og søppelfyllinger. Kommunene bør vurdere å utnytte avfall til å lage energi, anbefaler forskerne. Flere kommuner bør ha kildesortering av blant annet plast, og de kan produsere varme og biogass fra matavfallet.Kommunene kan også gjøre mye for å få oss til å reise kollektivt, sykle og gå. Legger de til rette for boligbygging nær togstasjoner og bussholdeplasser, får vi mindre behov for å kjøre forurensende biler Det er realistisk at kommunene kan kutte opptil 10-15 prosent av Norges samlede klimagassutslipp på lang sikt, mener miljøforsker Tore Leite ved Transportøkonomisk institutt. Men for å tenke klima, trenger kommunene motivasjon og tydelige forventninger fra staten til hva de skal og ikke skal gjøre, sier han til Dagsavisen