Lokal stein dumpet på feltet

I løpet av fire uker har steindumpefartøyet Sandpiper dumpet 50.000 m³ stein på feltene Snøhvit og Albatross.

20. august vil den siste steinen for være dumpet på feltene for denne gang. Da har operasjonen pågått siden 24. juli, skriver Statoil på sine nettsider. Mesteparten av steinen er dumper på sjøbunnen foran undervannsstrukturene som ble installert i juni. Hensikten er å lage et jevnt og fast underlag for rørledninger og kabler som skal legges og knyttes sammen neste år. Steinen er hentet fra det reetablert steinbrudd i Repparfjorden i Kvalsund kommune som er nabokommunen til Hammerfest. Etter mange års stillstand, har anlegget kommet i gang igjen på grunn av kontrakten med Statoil. Steinen som er dumpet på feltet, har en størrelse på mellom 25 og 100 mm i diameter. Med tilnærmet flat sjø og strålende sol under nesten hele operasjonen, har jobben gått veldig bra. Steindumpefartøyet Sandpiper skal også brukes neste år når hovedmengden med stein skal dumpes. I perioden mai/juni til september 2005 skal stein dumpes over kabler og små rør på områder hvor disse ikke kan graves ned på grunn av for hard bunn. I tillegg skal det dumpes stein enkelte steder langs hovedrørledningen for å redusere eventuelle frie spenn i områder med mye tråling.