Loftsboder i stedet for boliger

Reguleringsbestemmelsene av 1977 tvinger OBOS til å bruke flotte toppetasjer til boder i stedet for leiligheter.

- Er det ikke snart på tide at bystyret endrer soneplanen av 1977 slik at vi kan drive en mer fornuftig boligbygging i Oslo, spør administrerende direktør i OBOS, Martin Mæland, i siste utgave av OBOS-bladet. Mæland viser i sin kommentar i bladet til flere eksempler hvor den flotteste etasjen med den beste utsikten må brukes til boder i stedet for boliger. Ifølge soneplanen skal nemlig bygninger i sentrum ikke ha mer enn fem etasjer og ha en utnyttelsesgrad (u-grad) på 1,5. Det vil si at man bare får bygge hus hvor samlet gulvareal ikke overskrider tomtestørrelsen, målt til midt i gaten, med mer enn 50 prosent. Med dagens takhøyde på ca 2,4 meter får man ofte plass til mer enn fem etasjer når man bygger like høyt som nabohusene. I Stensgaten 34-36, hvor OBOS i disse dager ferdigstiller et boligprosjekt, ble det plass til sju etasjer. OBOS fikk dispensasjon til å bygge seks, mens den syvende og flotteste etasjen måtte brukes til boder. Avviket fra gjeldende reguleringsbestemmelser ville ellers bli for stort. - OBOS ville også at den nye bygningen i Stensgaten skulle ha samme omfang, være like lang og bred, som det bygget vi rev. Å få til det var helt umulig, sier Mæland. - Da ville vi nemlig overskride utnyttelsesgraden vesentlig. På grunn av kommunens regler ble altså alle boligene mindre enn ønskelig, det ble færre leiligheter i bygget, og byggekostnadene per kvadratmeter økte. I tillegg fikk altså nybygget Oslos flotteste loft!