Lars Loe vant Østlandsfinalen av verdens største vekstskaperprogram. (Arkivfoto)

Loe vant Østlandsmesterskap i vekstskaping

I konkurranse med over 1400 aktuelle kandidater vant Lars Loe i drammens­bedriften Loe Holding Østlandsfinalen av verdens største vekstskaper­program.

Fakta

Fakta om EY Entrepreneur Of The Year

· EY Entrepreneur Of The Year kårer hvert år Norges fremste vekstskaper.

· EY Entrepreneur Of The Year arrangeres i mer enn 60 land og er med det verdens største vekstskaperprogram.

· EY Entrepreneur Of The Year er nå inne i sitt 13. år i Norge og blir arrangert for 29. gang internasjonalt.

· De sterkeste norske kandidatene blir invitert til regionale kåringer i oktober før Norges beste vekstskaper for 2014 kåres i Oslo tirsdag 25. november.

· I 2013 vant brødrene Aas fra Aas Mek. Verksted, i 2012 Harald U. Sverdrup i K. A. Rasmussen. I 2011 vant Odd Reitan i Reitangruppen og året før Petter Stordalen i Nordic Choice Hotels.

· EY Entrepreneur Of The Year fokuserer på enkeltpersoner i vekstselskapene. For å bli kåret til EY Entrepreneur Of The Year må man ha entreprenørånd, evne til å tenke nytt, ha internasjonale mål samt personlig integritet og påvirkningskraft. Videre må vedkommende ha eierinteresser og en ledende stilling i et selskap som kan vise til gode økonomiske resultater og vesentlig vekst i omsetning og arbeidsplasser.

Juryen mente at Lars Loe med sitt engasjement for de ansatte, bedriften og faget var en verdig vinner av EY Entrepreneur Of The Year 2014, region Øst.

EY (Ernst & Young) kårer hvert år Norges fremste vekstskaper. I oktober gjennomføres seks regionale finaler og som vinner av region Øst går Lars Kristoffer Loe nå videre til den nasjonale finalen i Oslo der landets beste vekstskapere skal kåres tirsdag 25. november. Foruten Loe går også Øystein Lasse Tynning i Gjeine Holding AS /Just Cruzin' Production AS og Arne Jebsen fra Hunton Fiber AS videre videre til nasjonal finale.

Den nasjonale vinneren representerer deretter Norge i den internasjonale finalen i Monaco neste sommer. Der skal det kåres en internasjonal vinner blant de fremste vekstskaperne fra over 60 nasjoner.

Juryens begrunnelse

Den uavhengige juryen sin begrunnelse for valget av Loe var:

«Vekstskaperen har gjennom tett involvering i drift og strategisk viktige beslutninger oppnådd sterk vekst over flere år. Virksomheten er markedsledende på Østlandet og er leverandør til flere av landets største prosjekter i sin bransje. En kritisk suksessfaktor har vært fagkompetanse kombinert med vilje til kontinuerlig utvikling av virksomheten.»

Juryen har vært ledet av Bjørn Flatgård. Med seg har han hatt Trond Bjørnøy, Une Amundsen, Åse Aulie Michelet, Einar Ø. Brandsdal og Harald Tyrdal.

En av de største

Loe er i dag en av de største leverandørene av prefabrikkerte betongkonstruksjoner på Østlandet. Konsernet er organisert med to heleide driftsselskaper for elementproduksjon og rørproduksjon, Loe Betongelementer AS og Loe Rørprodukter AS. Videre driver konsernet med utvikling av næringseiendom gjennom Loe Utvikling AS hvor Loe Holding AS er majoritetsaksjonær. Selskapet er leverandør til en rekke av landets største infrastrukturprosjekter som bygging av E6 Dovrebanen og store eiendomsprosjekter som Fornebuporten.

Hard konkurranse

Lars Loe konkurrerte mot i alt 1452 aktuelle kandidater i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Hedmark og Oppland. Samtlige tilfredsstilte kriteriene for å bli vurdert som vekstselskaper i EY Entrepreneur Of The Year. Her kreves blant annet at virksomheten kan vise til vesentlig omsetningsvekst, positiv resultatutvikling og egenkapital, samt vekst i antall ansatte.

– Hverdagshelter

– Dette er trettende året på rad hvor vi gjennomgår samtlige norske selskaper i jakten på den beste vekstskaperen, forteller Torbjørn Undeland, ansvarlig for EY Entrepreneur Of The Year (EOY) i region Øst.

– Norge trenger vekst og dynamikk i næringslivet for å skape arbeidsplasser og finansiere våre velferdsordninger. De som står bak disse vekstselskapene er hverdagshelter som ofte legger inn usedvanlig mye arbeid for å skape usedvanlige resultater. Det er viktig å dyrke frem entreprenørene blant oss, og det er nettopp dette som er hovedmålet med vårt EOY-program, fremholder Underland.

Om EY

EY er den mest globale organisasjonen innen revisjon, skatt og avgift, forretningsjus, transaksjoner og rådgivning. Med 190 000 ansatte i 150 land bidrar våre tjenester og vår kunnskap til å bygge tillit og skape bærekraftig vekst i finansmarkedene og i økonomier rundt om i verden. Vi vil at alt vi gjør skal bidra til at offentlige og private virksomheter fungerer bedre – for våre medarbeidere, kunder og samfunnet vi opererer i. www.ey.no

Bildetekst:

Lars Loe konkurrerte mot i alt 1452 aktuelle kandidater i fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Hedmark og Oppland.