Foto: Loe

Loe  kan miljødeklarere sine rørprodukter

Sammen med Basal tilbyr nå Loe Rørprodukter muligheten for miljødeklarasjoner på sine produkter.

- Basal har sammen med Betongelementforeningen og Fabeko laget en EPD-generator sammen med LCA.no AS. Det er denne som gjør det det mulig for Loe å dokumentere sin miljøpåvirkning med EPD-miljødeklarasjoner, sier eier Lars Loe i Loe Rørprodukter i en pressemelding.

Miljøprofilen til betongvareprodukter påvirkes av både prosessen frem til ferdig produkt, transport, installasjonsfasen og hele produktets levetid, skriver Loe.

Det vil si at deklarasjonene med fordel kan gjøres prosjektspesifikke. Dette kan Loe nå gjøre med en analysemodul som er knyttet til EPD-generatoren.

- LCA-analysene bør absolutt gjøres prosjektspesifikke og Loe har muligheten til å utføre LCA-analyser som belyser alle utslipp i forbindelse med rørinnstalasjonen, sier markedsansvarlig i Loe Rørprodukter Jon Arild Holte.

EPD-generatoren har i tillegg en egen analysemodul som gjøre det mulig å sammenligne forskjellige betongresepter, transportalternativer og mulighetene ved å gjenbruke oppgravde masser på anlegget, slik at en kan avdekke store utslagsgivende CO2 -utslipp.