Hans Christian Gabrielsen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

LO-topp ikke klar til å friskmelde norsk økonomi - mener myndighetene bør legge til rette for at lokale entreprenører vinner anleggskontrakter

Selv om veksten tar seg opp og økonomien er på bedringens vei, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen at den ikke kan friskmeldes.

Gabrielsen trekker fram sider ved sysselsettingen som han mener er en indikator på at veksten er skjør, skriver Klassekampen.

Av 29.000 nye sysselsatte kom 10.000 innen bygg og anlegg. 7.000 kom innen forretningsmessig tjenesteyting, som inkluderer utleie av arbeidskraft. I industrien falt sysselsettingen med 4.000.

– De fleste næringer viser stillstand i antall sysselsatte. Når veksten kommer i næringer som særlig er knyttet til lavlønnsproblemer og useriøsitet, krever det ekstra innsats mot sosial dumping og for økt organisering.

Han mener veksten kommer i typisk sykliske næringer og drives av motkonjunkturpolitikk.

– Skal vi lykkes denne gangen også, må vi også ha vekst innen varige, høyproduktive og faste stillinger. Bare slik kan vi inkludere alle de som har falt ut av arbeidslivet de siste årene, sier han og uttrykker bekymring for at det ikke skjer.

Gabrielsen mener også myndighetene bør legge mer til rette for at lokale entreprenører vinner anleggskontrakter og viser til at mange infrastrukturprosjekter har gått til utenlandske entreprenører.