LO: – Skattelette foran velferd for folk flest

LO mener regjeringens budsjettforslag ikke inneholder noen overraskelser, men at det likevel er en skuffelse.

– Dette forslaget til statsbudsjett er en oppfølging av regjeringens kurs der skattelette til de rikeste går foran velferd for folk flest og fellesskapsløsninger. Samtidig legges det opp til en storstilt privatisering i staten, sier leder Tone Rønoldtangen i LO Stat.

Hun trekker fram regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform i det offentlige og frykter at det innebærer økt privatisering.

– Hvis hensikten er bedre tjenester, kan effekten raskt bli det motsatte. Man må først finne tiltakene og deretter synliggjøre gevinstene, sier Rønoldtangen.

Hun sier LO Stat også vil slåss mot de varslede kuttene i formuesskatten, som vil innebære større forskjeller og ramme dem nederst på stigen.