LO og NHO kjemper for hjemme-PC-en

LO og NHO står sammen for å redde ordningen som ifølge databransjen har gitt en halv million nordmenn PC, Mac og bredbånd gjennom jobben.

Bondevik-regjeringen foreslo å kutte kraftig i ordningen ved å sette et tak på 10.000 kroner. Nå utfordrer både LO-leder Gerd-Liv Valla og NHO-direktør Finn Bergesen jr. den nye regjeringen til å avvise kuttforslaget, skriver Dagsavisen. Konserntillitsvalgt Kjell Mjaatvedt i Tine står i spissen for en rekke tillitsvalgte i store norske selskaper, som har bedt regjeringen stanse det de kaller «raseringen» av ordningen. Dette er en veldig viktig mulighet for vanlige folk. Ingen som jobber i produksjonen får hjemmekontor av bedriften. Hjemme-PC-ordningen har bidratt til å hindre et digitalt klasseskille i Norge, også for barna til disse arbeidstakerne, sier han. Også arbeidsgiverne vil beholde ordningen, som de mener bidrar til fleksibilitet og økt kompetanse i arbeidslivet. Hjemme-PC-ordningen må ses på som en investering i kompetanseheving i arbeidslivet, skriver NHO i sitt budsjettbrev til regjeringen og finanskomiteen. Databransjen ønsker seg et tak på 30.000 kroner, slik de har i Sverige.