LO mest fornøyd med å tette hullene i AFP-ordningen

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen konstaterer fornøyd at meklingen i privat sektor har ført til økt lønn og en bedre AFP-ordning.

– Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier Gabrielsen.

– Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, legger LO-lederen til.

Han mener LO og Fellesforbundet har videre vunnet en viktig seier i kampen mot sosial dumping, ved at reise, kost og losji sikres for utsendte arbeidstakere.

– Dessverre kom vi ikke i mål med kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP), medgir han.

– Vi legger ikke kravet fra oss. Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier Gabrielsen.

Når det gjelder lønn, blir det generelle tillegget på 1 krone i timen fra 1. april 2018–1.950 kroner i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på 2,50 kroner i timen–4.875 kroner i året og totalt 6.825 kroner til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som er 464.139 kroner i året.

Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig AFP-ordning, som fortsatt vil være en kvalifiseringsordning. AFP-pensjonen den enkelte får, vil imidlertid henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. LO understreker at flere, også yngre arbeidstakere, på den måten vil nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut.

Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes, sammen med myndighetene og tas inn i et senere tariffoppgjør. LO-medlemmene skal deretter få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemning.