LO fikk 10.000 nye medlemmer i fjor

LO ligger an til en medlemsvekst på rundt 10.000 det siste året. Dermed er en langvarig nedadgående spiral brutt.

Det sier LOs 2. nestleder og «vervegeneral» Geir Mosti til Avisenes Nyhetsbyrå. Medlemsveksten skyldes i stor grad at flere har kommet i arbeid, ikke minst i industrien og helse- og omsorgssektoren, mener Mosti. Den endelige statistikken for 2006 er ennå ikke klar, men foreløpige tall viser at det er Fellesforbundet (industrien) og Fagforbundet (kommuner og helsesektoren) som øker mest. Men selv om Most i øyeblikket kan glede seg over sterkest vekst målt i antall nye medlemmer, har LO lenge vært på vikende front i relative medlemstall. I flere av de årene LO gikk tilbake, opplevde både Akademikerne og Unio kraftig medlemsvekst. Foreløpige tall viser at Akademikerne økte med godt over 5 prosent i fjor. Det tilsvarer mellom 8.000 og 9.000 nye medlemmer. Unio ser ut til å øke med om lag 6.000. Den fjerde av de store hovedorganisasjonene Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), fikk en kraftig knekk da over 40.000 hjelpepleiere meldte overgang til Fagforbundet (LO) for noen år siden. Men ifølge informasjonsansvarlig Klaus Færevaag er YS nå over kneika, og økte med anslagsvis 3.500 medlemmer i fjor.