LO ber Erna overkjøre Frp om pensjon

LO-leder Gerd Kristiansen har sendt et brev til påtroppende statsminister Erna Solberg (H) der hun ber om at Høyre-lederen garanterer for pensjonsforliket og handlingsregelen.

– Vi har kanskje 70.000 arbeidstakere i 2014 som skal leve av AFP. På sikt er det snakk om pensjonsrettigheter for halvannen million arbeidstakere, skriver LO-lederen i brevet.

Fremskrittspartiet sto utenfor forliket om pensjonsreformen, som det beskriver som tidenes ran av nåværende og framtidige pensjonister. Partiet vil blant annet fjerne underreguleringen ved det årlige trygdeoppgjøret og avkortingen på 15 prosent som rammer gifte eller samboende pensjonister. Frp er også kritisk til AFP-ordningen, fordi tidligpensjon i all hovedsak er en rettighet som er begrenset til fagorganiserte.

I brevet fra LO bes Solberg også sørge for at handlingsregelen ikke uthules gjennom «nye grep i beregningsopplegget». Utsagnet er nok myntet mest på Fremskrittspartiet, som har lagt fram en alternativ handlingsregel for oljepengebruk.