Teorien ble holdt i den nye verkstedhallen til ElkemAnsatte fra Elkem og LNSSalting av anleggveien i dagbruddetSikker jobbanalyse i praksis.Engasjerte HMS-ledere. F.v. HMS-leder i LNS Torgeir Kristiansen, HMS-leder i Elkem og HMS-sjef i Elkem Silikon Materials.Engasjert HMS-leder hos Elkem, Ketil Nystrøm

LNS og Elkem sammen om HMS

I forrige uke ble det arrangert sikkerhetsdag hos Elkem Tana og LNS i kvartsittbruddet i Austertana.

Formålet har vært et felles løft i forhold til helse, miljø og

Faktaboks:

Elkem Tana er verdens største kvartsittbrudd, og LNS har kontrakt med Elkem om å hente ut kvartsitt til ferrosilisiumindustrien og silisiumindustrien. Disse produktene inngår i en rekke komponenter; blant annet i produksjon av stål, elektronikk, silikon, kjemisk industri, solcellepanel, biler, fly og TV-apparater. Har du en Iphone eller Samsung smarttelefon er det store sjanser for at kvartsitt fra Tana er del av disse.

LNS har kontrakt med Elkem om å hente ut kvartsitt fra dagbruddet i Tana, og har hatt dette o ppdraget siden 2001. Oppdraget går ut på å bore, sprenge og transportere 1,2 millioner tonn kvartsitt per år fra dagbruddet. Dagbruddet ligger på omtrent 350 meters høyde, noe som er høyfjell så langt mot nord. Kvartsitten transporteres fra dagbruddet til knuseverket, 40 moh. Transportveien, som av maskinleverandører karakteriseres som "verdens tøffeste", har et fall på opp mot 1:7. Dette stiller store krav til mannskap og utstyr.

sikkerhet. Det var stopp i all produksjon, og totalt 40 ansatte hos oppdragsgiver Elkem Tana og utførende entreprenør LNS deltok.

Målet med sikkerhetsdagen var å dele erfaringer med lokale utfordringer og skape en felles plattform i forhold til sikker jobbanalyse (SJA) og å trene på praktiske oppgaver. Gruppearbeid var en vesentlig del av dagen, og ansatte fra LNS og Elkem jobbet sammen i grupper. Det var stort engasjement i gruppene og flere fikk bryne seg på oppgaver de vanligvis ikke gjør i det daglige.

HMS der hvor risikoen utøves

HMS-leder i LNS Torgeir Kristiansen sier at dette er en viktig investering i de ansatte, de som faktisk utsettes for risikoen.

- Det er lite poeng i å investere store summer i overordnede systemer, uten å heve kompetansen hos de ansatte, sier han.

Dagfinn Jessen, nyansatt montør i Elkem sier dette har vært en nyttig og interessant dag. Gjennom sin tidligere jobb i Neomonitors, et firma som produserer utstyr for å måle støv og gasser til blant annet smelteverk, har han erfaring med SJA og bruk av 5 S systemet; Sorter, Sett i stand, Skinne, Sette standard, Sikre standard.

Roald Opdahl, maskinfører hos LNS som har vært ansatt på anlegget i 12 år synes det er interessant også å høre hvordan Elkem jobber og hvilken risiko og fare de er utsatt for.

- I dag har vi har fått sett helheten - selv om vi jobber på samme anlegg så jobber vi veldig adskilt i hverdagen, sier Opdahl.

Nullvisjon

Både Elkem og LNS har en nullvisjon i forhold til skader. Det jobbes systematisk i begge selskaper mot dette.

- Det var en nyttig dag, der de ansatte fikk øvd seg i ulike praktiske scenarioer i lag, og på tvers av selskapene de jobber i. – vi har jo tross alt samme mål – å komme oss hel hjem – hver dag, påpeker han.