Liv og lære om regler i næringslivet

Statsminister Jens Stoltenberg sier at det skal skje en forenkling av regelverket i forhold til næringslivet. Det var i tilfelle på tide at det skjer noe på dette området, men vi frykter at statsministeren får en hard kamp når han skal begynne å sette byråkratene på plass. De har nemlig mer enn ett hode. De har mange. Et hovedproblem for mange bedrifter er nettopp hvordan byråkratene fortolker regelverket. Det siste utspillet fra skattemyndighetene som nå rammer svenske arbeidere i Norge (og også norske bedrifter), er et grelt eksempel.

 

Er byråkratene misfornøyd med loven lager de gjerne sine egne fortolkninger eller de lager nye forskrifter som stemmer mer med deres eget syn. At dette rammer tusenvis av arbeidstakere og bedrifter, anfekter ikke byråkratene.

Politikerne har gitt byråkratene en kolossal makt, og denne bruker enkelte av dem til gangs.

Selvsagt skal det være lover og regler som også næringslivet selvsagt skal forholde seg til. Men vi trenger ikke molbolover.

Vi får stadig henvendelser til Byggeindustrien fra fortvilte arbeidstakere som har møtt et hovmodig og nedlatende byråkrati. Vi har også møtt mange bedriftsledere som har kjørt hodet i veggen.

Dersom byråkratene har ett eller EU-direktiv å støte seg til, er de nærmest i himmelen.

Vi tror at dersom ikke politikerne snart tar makten tilbake, så vil byråkratiet langsomt kvele et hvert initiativ til å skape ny virksomhet og nye arbeidsplasser i Norge.

Mange av dem som sitter i det byråkratiske maktapparatet mangler praktisk sans – og de mangler ofte helt sunt bondevett. De lever i en firkantet verden.

Problemet er at jorda er rund og ikke firkantet – og ved å føre en rigorøs linje i nærmest en hver sammenheng ,må det bli problemer.

Det første Jens Stoltenberg nå bør gjøre er å ordne opp i den famøse saken Skattedirektoratet har ført mange inn i. I bygge-Norge er vi helt avhengig av svensk arbeidskraft. Mange av svenskene sitter i sentrale posisjoner i mange byggeprosjekter. Velger fagfolkene å si opp – som faktisk nå mange gjør – da vil vi snart få uante problemer mange steder. Men dette ofrer vel ikke de offentlige byråkrater en tanke. De har sin faste lønn og de forholder seg til sine paragrafer uansett. Men dessverre så er det ikke slike folk som bygger landet.

Vi mener at både arbeidsgiverne og arbeidstakerne i Norge/Norden må stå sammen skulder til skulder for å forsvare sin rett. Vi kommer i alle fall ikke til å godta at byråkrater skal undergrave byggenæringens muligheter.