Litt flere konkurser

I februar ble det registrert 469 konkurser og tvangsavviklinger i Norge, mot 444 i februar 2014. Dette gir en økning på 5,6 prosent, sammenliknet med fjoråret.

I Sogn og Fjordane økte konkurstallene med 125,0 prosent. Men det dreier seg om små tall, en økning fra fire til ni konkurser og tvangsavviklinger. I Telemark steg antallet fra 12 til 23 konkurser og tvangsavviklinger, noe som gir 91,7 prosent økning. Hordaland hadde en økning fra 32 til 53 konkurser og tvangsavviklinger, det vil si 65,6 prosent økning. I Nordland steg konkurstallene med 56,2 prosent, en økning fra 16 konkurser og tvangsavviklinger i februar i fjor til 25 i februar i år.

Nedgang hos noen

Noen fylker har lavere februartall enn i fjor. Det gjelder for eksempel Østfold, med en nedgang fra 32 til 16 konkurser og tvangsavviklinger, noe som gir 50,0 prosent nedgang. Oppland har en nedgang på 38,1 prosent, fra 21 konkurser og tvangsavviklinger i februar 2014 til 13 i februar i år.

Økning hittil i år

Også for årets to første måneder er det en økning i konkurstallene, fra 903 til 940 for landet som helhet, noe som utgjør 4,1 prosent økning. Størst økning i årets to første måneder har Sogn og Fjordane, med 171,4 prosent, fra sju til 19 konkurser og tvangsavviklinger. Telemark har en økning på 85,7 prosent, fra 21 til 39 konkurser og tvangsavviklinger.