Litt bedre i Byggma

Byggma-konsernet oppnådde et resultat før skatt i årets andre kvartal på 16,7 millioner kroner mot 15,5 i samme periode i 2015. Driftsresultatet steg marginalt til 24,1 millioner kroner.

Utviklingen i driftsresultat i 2. kvartal 2016 er positiv i Forestia og Masonite Beams, mens øvrigesegmenter har lavere driftsresultat sammenlignet med samme periode i fjor.

Byggma-konsernets salgsinntekter i andre kvartal 2016 ble 388,6 millioner kroner, som er 40,6 millioner høyere enn tilsvarende periode i 2015. Alle segmenter hadde høyere salgsinntekter i andre kvartal 2016, sammenlignet med 2015. I 2015 var påsken i andre kvartal, mens den i 2016 kom i første kvartal.

Byggma-styret skriver i en børsmelding at det er fortsatt knyttet usikkerhet til markedsutviklingen grunnet den økonomiske situasjonen i Europa og i Norge og Norden forøvrig. Styret forventer at aktivitetsnivået i det norske og svenske nybyggmarkedet og ROT-markedet i resten av 2016, vil være på dagens nivå.

I Huntonit pågår det en investering med en investeringsramme på 55 millioner kroner i ny defibrør. I de øvrige datterselskapene vil det i 2016 være et moderat investeringsnivå.

Styret kommer til å fortsette arbeidet med nødvendige omstillinger og kostnadsreduksjoner i hele konsernet for å sikre at virksomheten er godt posisjonert og vel forberedt i forhold til å møte fremtidige utfordringer, skriver de i børsmeldingen.