Lite kunnskap blant folk om aksjer og aksjehandel

Det er stor mangel på kunnskap om aksjemarkedet og forholdsvis få private aksjonærer blant folk i dagens norske samfunn, viser en undersøkelse i regi av stiftelsen AksjeNorge og Oslo Børs.

I dag er det 3,8 prosent av de registrerte aksjene på Oslo Børs som eies av private aksjonærer. Og andelen private aksjonærer i Norge er gått nedover etter å ha nådd et topp-punkt i 2001.

- Andelen private aksjonærer nådde en topp dette året som følge av at 30-åringer kjøpte seg inn i IT-bedrifter, sier daglig leder John Petter Tollefsen i AksjeNorge. Men da IT-bobla sprakk, fikk IT-investorene seg en smell, og kurven over private aksjonærers andel i det norske aksjemarkedet og tallet på private aksjonærer har siden pekt nedover.

Norge på bunnen
Ifølge en oversikt fra 2005 var det av andre europeiske land bare Ungarn der andelen privateide aksjer var lavere enn i Norge, opplyser kommunikasjonsdirektør Per Eikrem på Oslo Børs. Andelen privateide børsregistrerte aksjer i Norge i 2005 var på ca. 4 prosent.
Andelen har siden sunket, og det kan bety at Norge nå befinner seg på Europa-bunnen på dette området, antyder Eikrem. Tar man også med dem som sparer i aksjefond, utgjør den privateide andelen av aksjene på Oslo Børs omkring 8 prosent, opplyser Eikrem til NTB.

En del av forklaringen på den lave andelen av privateide aksjer i Norge er at folk i Norge i større grad sparer ved å investere i boliger, i fritidsboliger og fritidsbåter, mener han.

Liten kunnskap
Tollefsen viser til funnene i undersøkelsen når han skal forklare den lave andelen private eiere i det norske aksjemarkedet.

- Den viktigste årsaken til at folk ikke sparer i aksjer, er manglende kunnskap om aksjemarkedet. Nesten 80 prosent vet lite om hva som påvirker aksjekursene, og det er nesten 75 prosent som oppgir at de har liten kunnskap om aksjemarkedet, sier han.

Men bare 9 prosent sier at bedre kunnskap om markedet vil føre til at de kjøper aksjer, mens bedre økonomi og en stor pengegevinst eller arv ville få henholdsvis 21 og 18 prosent til å «kaste seg ut» i aksjemarkedet.

Det er henholdsvis 53 og 40 prosent av de spurte som svarer at beskrivelsene spekulasjon og gambling passer meget og ganske godt på aksjesparing. Vel 60 prosent svarer at de ikke er interessert i aksjer, og 55 prosent sier de har for dårlig råd til å være med.

Lav inngangsbillett
Ifølge Tollefsen er det en stor utfordring for AksjeNorge og Oslo Børs å bøte på den manglende aksjekunnskapen blant folk flest.

- Aksjesparing er den beste måten å spare på over lang tid og den beste måten å bli kjent med næringslivet på. Hvis ikke folk skjønner næringslivets betydning, vil ikke bedriftene få de rammebetingelsene som er nødvendig for at næringslivet skal fungere. Prisen på inngangsbilletten til aksjemarkedet er såpass lav at det er sørgelig å se hvor få som benytter seg av denne spareformen, sier Tollefsen til NTB.