Listhaug gir mer til skogsbilveier

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) mener skogsbilveiene er så dårlige at de hemmer veksten i skogbruket. Neste år blir pengebruken økt.

– Norge går hver dag glipp av enorme inntekter og muligheter fordi vi ikke utnytter de og ressursene skogene våre kan gi. Vi kan hogge 50 prosent mer enn vi gjør i dag uten at skogen tar skade av det, sier Listhaug til NTB.

Totalt setter regjeringen av 121 millioner kroner til utbedring av skogsbilveier i 2015. Til sammenligning ble 69 millioner kroner brukt til formålet i 2013, opplyser Landbruksdepartementet.

Siste bit i bevilgningen falt på plass med fordelingen av midlene fra Landbrukets Utviklingsfond. Der ble bevilgningen økt med 12 millioner kroner til 101 millioner kroner for 2015.

I regjeringens forslag til statsbudsjett er bevilgningen til skogsveier økt med 10 millioner kroner, til en total bevilgning til veibygging på 20 millioner kroner.

I tillegg til dette er det foreslått en videreføring av bevilgning til utbygging av tømmerkaier med 22 millioner kroner.