Statsråd Sylvi Listhaug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Listhaug fikk Asplan Viak-rapport om jordvern

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har Asplan Viak utredet ulike tiltak for å styrke jordvernet. Rapporten fra Asplan Viak ble overrakt landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på en areal- og jordvernkonferanse i Oslo torsdag.

- Nå ønsker jeg å sette meg grundig inn i rapporten og vurdere anbefalingene nøye før vi konkluderer. Flere av tiltakene må også vurderes i samarbeide med andre departement. Regjeringen tar sikte å legge fram en nasjonal jordvernstrategi for Stortinget i mai, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Se hele rapporten fra Asplan Viak

I rapporten pekes det først og fremst på virkemidler innenfor areal- og transportplanleggingen, men også tiltak innenfor samferdselssektoren og andre tiltak som jordflytting og jorderstatningsfond, blir nevnt.

Noen tiltak som anbefales i rapporten er:

* Regionale planer for samordnet areal- og transport, med konsentrert by- og tettstedsutvikling, klare grenser mot viktige jordbruksområder, og konkrete krav til fortetting/transformasjon samt høy arealutnyttelse.

* Tett oppfølging av kommunale planprosesser med tidlig innspill av godt tilrettelagte arealressursdata.

* Tydelig formidling av nasjonale jordvernmål som klargjør når bruk av innsigelse er nødvendig.

* Opprydding og effektivisering av reglene for spredt utbygging.