Lisø ny leder for Powerhouse

Styret i Powerhouse har tilsatt Kim Robert Lisø (45) fra Skanska som ny leder for Powerhouse.

Powerhouse er et samarbeid med ulike aktører fra norsk næringsliv for å utvikle og realisere bygg som produserer mer energi enn de bruker over livsløpet, og består i dag av Skanska, Entra, Snøhetta, Asplan Viak, Hydro, Sapa og miljøstiftelsen ZERO.

– Jeg er meget glad for at Kim har påtatt seg rollen, og har stor tro på at dette vil gi den kraft og det fokus som Powerhouse trenger for å skape nye prosjekter, og ringer i vannet i det grønne skiftet som pågår, sier styreleder i Powerhouse-samarbeidet, Ståle Rød, i Skanska.

Samarbeidet ble dannet for å utvikle spisskompetanse innen planlegging, utforming og utførelse av et ambisiøst og bærekraftig plusshus-konsept, og norsk næringsliv har gjennom dette samarbeidet bygget opp en bred kompetanse rundt slike bærekraftige bygg. Målet er å utnytte denne kompetansen i stor skala og dermed bidra til å løse klima- og energiproblematikken.

Lisø (45) er utdannet sivilingeniør fra Narvik (1997). I tillegg har han en doktorgrad i bygnings- og materialteknologi fra NTNU (2006) med tema klimatilpasning av bygninger i lys av klimaendringer. Han er direktør for Forretningsutvikling Bygg i Skanska og har lang erfaring med å lede høykompetente fagmiljøer. Tidligere har han ledet Skanska Teknikk og har mange års erfaring som forsker og forskningssjef ved SINTEF, hvor han hadde spesiell fokus på globale klimautfordringer, klimatilpasning, energieffektivisering og en bærekraftig utvikling. Nå skal han, i tillegg til jobben i Skanska, også lede Powerhouse-samarbeidet.

– Jeg ser fram til å lede Powerhuse-samarbeidet videre, sier Lisø. – Samarbeidsformen i Powerhouse har vært preget av en arbeidskultur basert på åpenhet, tillit, tverrfaglighet og samarbeid. Nøkkelen til suksess ligger i helhetlige løsninger som optimerer og kombinerer kjent teknologi på nye måter. Dyktige partnere har aktivt bidratt til innovasjon og nytenkning, og tatt i bruk tekniske løsninger på en innovativ måte, sier han. Samarbeidet har allerede renovert Kjørbo utenfor Oslo, som er kontorbygg fra 1980-årene, og som nå trolig er det mest miljøvennlige, rehabiliterte kontorbygget i verden. Nå står et nybygg for tur på Brattørkaia i Trondheim.