Lippestad åpner Byggavfallskonferansen

Programmet for Byggavfallskonferansen 2017 er nå klart og det er åpnet for påmelding. Geir Lippestad, byråd for næring og eierskap i Oslo, åpner konferansen.

Foredragsholderne, som arbeider med bygg- og anleggsavfall i offentlige og private virksomheter fra alle deler av landet, skal blant annet gi svar på spørsmålene: Hvilke rammebetingelser må bygg- og anleggsbransjen forholde seg til i fremtiden? Hva betyr økodesign og sirkulær økonomi for utvikling og innovasjon innen bygg- og anleggsbransjen? Hvilke konkrete tiltak skal gjennomføres i fremtidens bygg- og anleggsbransje på kort og lang sikt?

- Miljøutfordringene som bygg- og avfallsbransjen skal løse gjør at vi må stille mange spørsmål. Men det er viktig for oss at deltakerne drar hjem med flere svar enn spørsmål, sier Lise Kolberg i COWI AS. Vi mener vi har lykkes med å skape et spennende program som kan inspirere deltakerne slik at de kan bidra til å gjøre bygg- og anleggsbransjen enda mer fremtidsrettet og foroverlent. Bygg- og anleggsbransjen, som håndterer svært store ressurser i form av ulike avfallstyper, har en helt spesiell rolle i fremtidens sirkulære økonomi. Avfall er jo fremtidens råvarer, avslutter Lise Kolberg, som er sekretariatsleder for Byggavfallskonferansen 2017.

Konferansen arrangeres i Oslo kongressenter 7. og 8. februar 2017. Den årlige konferansen arrangeres for niende gang og det forventes rundt 300 deltakere når ulike aktører fra bygg- og anleggsbransjen, avfallsbransjen og myndigheter samles i Oslo Kongressenter.

Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet, Byggenæringens Landsforening, Norges geologiske undersøkelse, RENAS, Norsk Gjenvinning, NELFO, Rådgivende Ingeniørers Forening, Norsk Kommunalteknisk Forening og COWI.