Illustrasjon: Trondheim kommune

Link vant Trondheim-skole

LINK arkitektur er sammen med Prosjektutvikling Midt-Norge vinnere av Trondheim Kommune sin konkurranse om prosjektering ved Berg Skole i Trondheim

Berg skole ,som ligger rett øst for Trondheim sentrum med 280 elever, har for lav kapasitet i hft elevgrunnlaget for området. Prosjektet omfatter ombygging og tilbygg til eksisterende skolebygg og er planlagt ferdig i løpet av 2015.

Bygget som skal oppfylle Trondheim Kommune Miljøkrav i Byggeprosjekter vil også ha fokus på å gi gode universelt utformede løsninger.

I konkurransen vektla Trondheim Kommune også kompetansen til deltagerne der teamet fikk beste score av de 9 deltagerne.

- Vi er svært fornøyde med å videreføre samarbeidet med Trondheim Kommune nå som de fire nye brannstasjonene for kommunen er ferdigstilt, sier Gunnar Næss leder av LINK arkitektur sitt kontor i Trondheim.

Prosjektet har en kostnadsramme på noe under 50 mill kr.