LINK arkitekturs kompetansehus i Kirkegata 4, Oslo. Foto: Hundven Clements Photography

LINK arkitektur omorganiserer

Etter et rekordår for selskapet i 2017 styrker selskapet ledelsen i Norge for videre vekst. 

LINK arkitektur Norge har nå cirka 225 ansatte fordelt på ni team.

- Med fokus på videre vekst, samhandling og kvalitet har konsernets administrerende direktør Leif Øie gjennomført en omorganisering for å sette selskapet i stand til å realisere selskapets strategiske mål, heter det i en pressemelding. Endringen innebærer blant annet ansettelse av tre regiondirektører med særlig ansvar for salg og relasjonsbygging. Disse er Gerhard Linder, leder Region Øst, Grethe Haugland, leder Region Vest og Camilla Aakre, leder Region By og Samfunn.

- Vi trenger større ledelseskraft og bedre samhandling og tettere oppfølging av våre kunder og samarbeidspartnere for å ta selskapet videre, sier Leif Øie. Han er meget glad for å ha fått et så dyktig og kompetent lederteam ombord.

De tre regiondirektørene vil, sammen med selskapets CFO Martha Berg Lunde og adm. dir. Leif Øie, utgjøre LINK arkitekturs ledergruppe i Norge.

To av regiondirektørene er hentet eksternt; Gerhard Linder kommer fra DARK arkitekter og Camilla Aakre kommer fra Skanska Eiendomsutvikling. Grethe Haugland har vært i LINK arkitektur siden 2005.