Lindhøy barnehage

Hensiktsmessig og egenartet arkitektur i et romslig uteområde gir gode rammer og vilkår for ansatte og opptil 106 barn på Tjøme.

Fakta

Sted: Tjøme

Prosjekttype: Barnehage

Bruttoareal: 1.574 kvm

Byggherre: Tjøme kommune (nå Færder kommune)

Totalentreprenør: NCC Building

Kontraktssum eks. mva.: 40 millioner kroner

Arkitekt: InCube

LARK: Asplan Viak og Feste landskap / Arkitektur

Rådgivere: RIAKU: Akustikk-konsult l RIBR: Norconsult l RIG, RIB: Multiconsult l RIB elementer: Optimera Byggsystemer l RIE og utførende: Moer Installasjon l RIV rør og utførende: Olaf B. Terjesen l RIV Vent og utførende: Multiluft

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Nerdrums Oppmåling l Kran: Steinar Frellumstad l Avfallshåndtering: Ragn Sells l Betong: Sigve Ektvedt l Blikkenslager: Buskerud blikk l Vinduer: Norgesvinduet Bjørlo l Solskjerming og aluminiumsdører: Umbra Produkter l Ytterdører: Daloc l Lett-tak: Lett-Tak Systemer l Gulvbelegg: Hoff Interiør & Håndverk l Systemhimling: Modulvegger Oslo l Fast inventar: ST Skole Inventar l Lås og beslag: Nokas l Foldevegger: Miljøvegger l Branntetting: Mur og brannsikring l Utomhus: Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør l Elementer, vinduer og byggevarer: Optimera

Den nye barnehagen på Lindhøy ble offisielt åpnet i desember 2017 etter vel åtte måneders byggetid, og skal erstatte til sammen tre andre barnehager. Lindhøy barnehage var ett av Tjøme kommunes siste byggeprosjekter, før sammenslutningen med Nøtterøy kommune ble til Færder kommune.

NCC ble valgt som totalentreprenør fordi deres tilbud var «det økonomisk mest fordelaktige», samt at tilbudet hadde god dokumentasjon på livs-sykluskostnad, universell utforming, organisering og fremdriftsplan. Kvaliteten ble også gitt full score. Totalentreprisen har en verdi på 40 millioner kroner eksklusive avgifter.

Tomta er på vel ni mål der barnehagen er lagt i retning nord-sør, vest for en fjellskrent med spredt bebyggelse. Sivilarkitekt og partner Bjørner Bolle i InCube har sammen med kollega Maria Perdomo jobbet med barnehagen. Han forteller at kommunen ønsket en forholdsvis kompakt bygningsmasse med gode energiytelser, og at det var et kriterium at brukerne ble tatt med på råd og hensyntatt i prosessen.

Oversiktlig

– For å få mest mulig ut av uteområdene er barnehagen lagt i randsonen mot øst. Det skal gi mest mulig ly mot vinden, som det kan være en del av på Tjøme. Best mulig solforhold skulle opti-maliseres, det gjelder både inn i lekerommene og på utearealene. Uteområdet er laget for å gi best mulig oversiktlighet, slik at ikke unødig ressursbruk skulle gå med til å holde oppsyn med barna. Samtidig var det et ønske om å skape et spennende og variert uteområde, som nå er gjort noe mer kupert, forklarer Bolle.

På den store parkeringsplassen i sør ligger flesteparten av de 33 energi-brønner – de fleste ned til 300 meter – som via en ny energisentral skal bidra til å forsyne de eksisterende, kommunale bygningene og Lindhøy barnehage med miljøvennlig energi. Det gir barnehagen billig vannbåren gulvvarme og fri-kjøling.

Planen består av tre rektangulære volumer som er dreid i forhold til hverandre, slik at det blir tre knekk-punkter i fasaden. I tillegg er vogn-skjulet vinklet i forhold til hovedbygget. Dette gir inntrykk av en nesten buet bygningsmasse. Planløsningen er rasjonell med leke-/oppholdsrom mot vest og en streng med birom, våtrom og grupperom mot øst.

– Bygget er på 1.574 kvadratmeter, og er så langt unna firkantet man kan komme. Den spesielle takkonstruksjonen var en stor tømrerjobb med mye detaljarbeid, i opptil seks-syv meters høyde, forklarer anleggsleder i NCC, Gunnar Håkonsen. Ved oppstart på Lindhøy kom NCC nesten rett fra et annet barnehageprosjekt, det var Teiehøyden barnehage, der byggherre var Nøtterøy kommune.

Takoppbygget har en lett gjenkjennelig og karakterisk sikksakk-form.

– Takløsningen er et lett-tak, mens klimaveggene er levert som ferdige elementer med reisverk og påsatt GU. I de aller fleste prosjektene våre er det nå bruk av industrielt produserte vegger. Med en enklere form ville det muligens vært mer å hente ved å plassbygge veggene. Men her sparte vi mye tid, fikk sikret byggkvaliteten, i tillegg til at det gikk veldig raskt til vi hadde nesten tett bygg, sier Håkonsen.

Solceller og overlys

Arkitekt Bolle forklarer at vinklene på mønene på takformen er anlagt slik for å gi optimal plassering av solcellepanelene i den bratteste vinkelen mot sør, mens overlysene ligger i den slakeste delen av taket mot nord.

– Av pedagogiske hensyn er solcellepanelene plassert nettopp der for at barna skal kunne få en bevisst holdning til energibruk, de skal kunne ses. Barnehagen føles ikke så stor når den blir inndelt i mindre enheter. Den arkitektoniske formen gir et inntrykk av flere hus eller en liten landsby, som favner om uteområdet, understreker Bolle.

Barnehagen har varelevering og personalinngang fra øst. De seks avdelingene deler tre innganger fra lekeområdene: to fra vest og en fra sør. Fingarderobene ligger langs midten i lengderetningen, og for å unngå de tradisjonelle korridorene, som nødvendigvis måtte bli lange, fungerer avdelingenes fingarderobe som kommunikasjonslinjer.

– Sammen med fellesområdet og personalområdet i midten fungerer fingarderobene som en slags streng, i tillegg til å kunne fungere som et lekeområde. De oppfattes ikke som en korridor, men sammen med skrå vegger og overlys i sonene blir det flotte rom, selv om de er en del av en kommunikasjonsakse gjennom hele barnehagen, forklarer Bolle.

De store lekerommene er lagt mot sør og vest for å gi best mulige dagslysforhold.

– I de mindre arealene i øst ble føringsveiene for ventilasjon anlagt. Selv om vi ikke bygde etter passivhusstandard, oppnådde vi svært gode tetthetsmålinger. Resultatet ble 0,57 luftvekslinger per time ved 50 Pa, sier Håkonsen, som legger til at NCC hadde en god og tett dialog med byggherre Tjøme kommune.

Barnehagestyrer Grete Nesheim er strålende fornøyd.

– Det er 96 barn her nå. Vi er kjempefornøyde med at huset fungerer akkurat slik vi ville, og at vi har fått være med i utviklingsfasen hele veien, avslutter hun.