Linderud Senter

Linderud Senter

Sted: Oslo

Prosjekttype: Rehabilitering Kjøpesenter

Prosjektkostnad eks mva: 290 millioner kroner

Bruttoareal: 32.000 kvm

Byggherre: Braathen Eiendom AS

Generalentreprenør i hovedentreprise: Realbygg AS

Arkitekt: AMB Arkitekter AS

Prosjekt- og byggeledelse: Obos Prosjekt

Rådgivere: RIV, RIE, RIB, RIBR: Cowi

Underentreprenører og leverandører: Himlinger: Asker Innredning - Rør: Ing.firmaet Viking - Mur: Mjøndalen Mur & Puss - Elektro: Romerike El-Service - Branntetting: Thermax - Rekkverk: Jotne Ankers - Glass- og aluminiumsarbeider: CC – Glass / Kvams Glass - Blikkenslager: Henry Hansen & Sønn - Riving: AF Decom - Innerdører: Sentrum Bygg - Ståldører: Daloc - Asfalt: Terje Hansen - Maler: Celander - Belegningsstein: Naturstein - Betongarbeider: HAB Production - Ventilasjon: Randem & Hübert - Byggvarme: UCO - Maskinutleie: Cramo - Forskaling: Peri Norge - Stillas: Scanstillas - Stålarbeider: E.K. Mekaniske - Tak: Hesselbergtak - Rulletrapp: Kone

Påbygningene i flere omganger er ikke synlige etter at Linderud Senter har gjennomgått en omfattende modernisering.

– Vi må følge med tiden. Når alle andre oppgraderer er det viktig at vi også er med. Vi må oppgradere for å opprettholde markedsandeler, ellers velger folk noe annet, sier direktør Tore Lynau i Braathen Eiendom, eiere av Linderud Senter i Oslo.

Linderud Senter, tidlige EPA-Senteret, er et av Norges tidligste kjøpesentre. I den spede begynnelse på sekstitallet da drabantbyene skjøt i været, var senteret på mange måter en pionér. Det var det første senteret her til lands som også var tilrettelagt for handlende med bil. Resultatet var storøyde, tilreisende kunder fra bygdene rundt. 

Helse og velvære

Nå er konkurransen en annen, men Linderud Senter har befestet sin viktige posisjon i lokalmiljøet. Foruten et variert utvalg av forretninger, huser senteret også en solid samling av privatpraktiserende leger, spesialister, fysioterapeuter og tannleger. I tillegg holder både skoletannlege og den ene av Oslo Legevakts to satellitter til her. Kundegrunnlaget i bydelene Bjerke og Grorud er på over 50.000, i hele Groruddalen finnes nesten tre ganger så mange potensielle kunder.

Mye av den eksisterende bygningsmassen er fra 1966, og med påbygninger og utvidelser med ujevne mellomrom i flere omganger. I denne omgang har byggherren valgt å konsentrere seg om en fullstendig oppgradering av eksisterende fremfor å utvide med større areal.

Ny kommunikasjonsåre
– Selv om senteret ikke er av de største, betyr det ikke at det skal ha dårligere kvalitet. Det skal være et senter som folk trives i, og som de føler er sitt. Det handler om å få maks ut av det man har, å kunne intensivere bruken av eksisterende arealer. Tidligere hadde man et sirkulasjonsområde på tvers og på siden som gikk opp gjennom bygget. Det er gjort et sentralt og planmessig, viktig grep. Den gamle lysgården er nå omgjort til rulletrapper og gir lys og sirkulasjon over tre plan, sier arkitekt Michael Bowe hos AMB Arkitekter.

– Det blir alltid en del utfordringer som må løses underveis. Men det å skjære hull i dekkene og legge inn rulletrapper, var nok noe av det mest krevende arbeidet. I tillegg byr eksisterende himlingshøyde alltid på problemer når moderne ventilasjon og tekniske anlegg skal inn, forteller Realbyggs anleggsleder Harald Venge. Realbygg AS har siden anleggstart i februar i 2008 vært generalentreprenør i en hovedentreprise for Braathen Eiendom. Den opprinnelige kontraktsummen er på 100 millioner kroner eks mva, men tilleggsarbeider og utvidelser i kontrakten gjør at budsjettet sannsynligvis ender på mer.

Omfattende
For det er mye arbeid som er gjort. I tillegg til etablering av rulletrapper, er gangarealer og trapper pusset opp. Varemottaket er flyttet fra plan 1 i øst til plan 2 i nord. En del av det eksisterende varemottaket er nå omgjort til forretningsarealer for Intersport. Det tekniske anlegget er fornyet, med anlegging av tre nye tekniske hovedrom. Det er gjort endringer i innvendige butikkfasader og nye heiser i senteret er montert. Hele senteret har fått gulv med kalkstein-  eller granittoverflater i alle plan.
   
Den eksisterende parkeringskjelleren hadde mindre heldige løsninger hva atkomst og utfart angikk. Nå er dette også lagt om, med inn- og utkjøring samme sted. Det er montert røde og grønne lys over hver parkeringsplass for å lette parkeringsoversikten. I p-kjelleren er det også utført betongforsterkinger. Senteret har i flere år slitt med lekkasje gjennom garasjedekket, som nå er stoppet ved at det er lagt en membran med ny asfalt over.
   
Men vann kommer det fortsatt til å være nok av i det nye senteret. Denne gangen dog i kontrollerte former. Et av Norges største saltvannsakvarier, på hele 8 ganger 1,2 meter, skal på plass og vil få en sentral og øyefallende plass langs veggen i det nest nederste planet.

Full drift
Under hele arbeidet har senteret vært i full drift. Men det har kostet, noe Lynau også påpeker. – Butikkene har tålt mye, både støv og støy. Alle har sett at revitaliseringen var nødvendig, og dette har vært en forutsetning i samarbeidet for å få det til. Både entreprenører, konsulenter og leverandører har bidratt mye. Enkelte av leietakerne har måttet flyttet midlertidig, mens andre har måttet flytte permanent, sier Lynau.

Bygget er på totalt 32.000 kvm, av dette er kjøpesenterdelen på ca 20.000 kvm. Hele 8.000 kvm av dette er innenfor helse, velvære og areal til den kommende treningssenterkjeden. Parkeringshuset er på 4.000 kvm. Totalt har Realbygg vært involvert i 27.000 kvm. Til sammen har det med underentreprenører, vært opptil 150 mann i sving. Selv om mye foregikk i åpningstiden, måtte opptil 30 – 40 mann i en periode også bistå nattetid for utføre støyende arbeid.
   
Som en følge av utvidelser over flere år, bød de forskjellige nivåene, spesielt i underetasjen, på komplekse utfordringer som måtte løses. Flere av nivåene er omgjort til trapper, ramper eller er bygget om til fullverdige arealer. Serveringsstedet Jordbærpikene ved trappene er ett eksempel.
   
– De har fått en fordel av en i utgangspunktet «vanskelig» beliggenhet. Braathen Eiendom har vært flinke til å forstå og til å ta den investeringen som er nødvendig for å løfte disse arealene opp til mer enn fullverdige, påpeker arkitekt Bowe.

Større tilbud

Både arkitektene og byggherren har lagt stor vekt på siktlinjer og logistikkforståelsen for kundene. Forretningene skulle frem, men ikke på en slik måte at de skjuler hverandre. Poenget er at publikum til enhver tid lett skal kunne orientere seg.

Bydelsforvaltningen holdt tidligere til på senteret, men er nå flyttet ut. Linderud Senter viser seg allerede å være populært for de næringsdrivende. I tillegg til å være et sikrere bygg rent teknisk, vil de handlende få langt flere valg og muligheter. Etter oppgraderingen blir det ca. 20 nye butikker, slik at det totale antallet nå vil ligge på 80 forskjellige forretninger og helse- og velværetilbud.

– Dette skal bli en storstue i Groruddalen som vi vil at folk skal være stolte over, avslutter Lynau.

Tekst og foto: Trond Joelson