Lindeberghjemmet

Skanskas prosjektleder Karl Fredrik Norén er godt fornøyd med prosjektet.
Arben

På Lindeberg i Oslo har Skanska revet gamle Lindeberg sykehjem og bygget det moderne Lindeberghjemmet, et fremtidsrettet bygg som både skal være et godt hjem, en god arbeidsplass og en god bidragsyter til et mer miljøvennlig Oslo.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Sykehjem nybygg

Bruttoareal: 15.700 kvadratmeter

Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF

Prosjektledelse: OPAK

Byggeledelse: Advansia

Totalentreprenør: Skanska Norge

Kontraktsum eks. mva.: 439,4 millioner kroner

ARK: HUS arkitekter

LARK: Bjørbekk & Lindheim

Rådgivere: RIB/RIG/RIBr/RIAKU/RIE/RIV/RIVA: Sweco l RIB Prefab: Spenncon l RIB Stål: WSP

Underentreprenører og leverandører: Riving/Kjerneboring: R3 Entreprenør l Grunnarbeider: Marthinsen og Duvholt l Peler: Entreprenørservice l Prefab betong: Spenncon l Prefab montasje: HEM l Stål: Åkrene Mek l Elektro: Leithe & Christiansen l Rørlegger: Bravida l Ventilasjon: Haaland Klima l Heis: Otis l Energibrønner: Rototec l Lås og beslag: Trio Ving l Takskinner: Etac l Solceller: Solcellespesialisten l Vaskeriutstyr: Electrolux l Vinduer: Lian l Solavskjerming: Vental Hunter Douglas l Glassfasader: Glassteam l Badekabiner: Parmarine l Ytterveggelementer: RVT l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken Oslo l Branntetting: Firesafe l Rekkverk: PKS Industri l Mur- og pussarbeider: AK Byggservice l Gulv: Gulventreprenøren l Branngardiner: Haby l Taktekker: Icopal Tak l Maling: Hunvik l Fast inventar: Idema l Røykluker: Bramo l Stillas: UCO l Blikkenslager: Haukjem l Tømrer- og betongarbeider: Skanska Norge

På nyåret åpner Lindeberghjemmet i Oslo dørene på 144 døgnplasser, kafé, behandlingstilbud og flotte uteområder, treningsløyper og den nylig gjenåpnede Lindebergbekken.

Det nye sykehjemmet er sertifisert til BREEAM Excellent, varmes opp ved hjelp av 28 energibrønner, og henter energi fra totalt rundt 1.000 solcelle-paneler installert på taket, fasadene og på en pergola over en takterrasse.

Skanska startet jobben på Lindeberg med rivingen av det gamle sykehjemmet i oktober 2017, og fikk dermed tidlig gjort seg kjent med tomten, nabolaget og prosjektorganisasjonen.

– Arbeidet startet egentlig i desember 2016, da Skanska vant kontrakten på oppgaveforståelse og pris. Vi gjennomførte et forprosjekt med samspill sammen med Omsorgsbygg våren 2017, og vi hadde med oss en stor fordel inn i byggeperioden siden vi allerede var så godt kjent, sier Skanskas prosjektleder Karl Fredrik Norén.

Rent og røykfritt

April 2018 var byggestart på det nye sykehjemmet på Lindeberg, Lindeberghjemmet.

Bygget står på stålkjernepeler til fjell. En seksjon av bygget var planlagt direktefundamentert til fjell der hvor fjellet lå høyere, men dårlig bergkvalitet gjorde det nødvendig å pele hele bygget. Under kjelleren er det gravd energibrønner, og disse brønnene har blitt brukt gjennom byggetiden til byggoppvarming. Dette miljøtiltaket har gitt god uttelling både for karbonfotavtrykket til prosjektet og for det lokale miljøet på Lindeberg.

– Vi har hatt en ren byggeplass, og det støyer naturlig nok veldig mye mindre enn de tradisjonelle kokoverkene, og jeg tror nok naboene også har satt pris på det, sier Norén.

Byggeplassen har i tillegg vært helt fossilfri, med bruk av elektriske maskiner der hvor det har vært mulig.

– Det har fungert veldig bra. De små maskinene har vi greid å løse elektrisk, og vi har hatt to tårnkraner. Heldigvis har det vært bra med strøm i området, så vi har hatt tilgang til mye energi. Vi har klart å gjennomføre fossilfri byggeplass på en god måte. Jeg mener fossilfritt er fremtiden, og jeg vil påstå at det i lengden blir en besparelse. Vi har hatt mindre lekkasjer i byggeperioden, og energikostnadene våre har gått ned, sier Norén.

Bæresystemet over kjelleretasjen består av prefabrikkerte betongelementer, stål og hulldekker i etasjeskillene.

– Det mest spennende i dette prosjektet er kanskje det miljø- og energifokuset som byggherre Omsorgsbygg har hatt. Vi har en stor solcellepark på taket og delvis på fasaden. Hele taket, på 2.500 kvadratmeter er dekket med solcelle-paneler, og på syd- og vestfasaden er det integrerte solcellepaneler i selve fasaden. Omsorgsbygg har fått Enovatilskudd for de bygningsintegrerte panelene i dette prosjektet, forteller Norén.

Høye prestasjoner, lavt forbruk

I fasadene er det, i tillegg til de fasade-integrerte solcellepanelene, utlektede plater med Sto-puss og brannimpregnert Termowood på balkongene. Skanska har brukt prefabrikkerte ytterveggselementer og prefabrikkerte baderomskabiner. Prosjektet har også et prefabrikkert sprinkler-anlegg, men ellers er alt plassbygd. Målt U-verdi i bygget er nede på 0,4.

Lindeberghjemmet er prosjektert og bygget for å bruke kun en femtedel så mye energi som det plan- og bygningsloven krever for denne type bygg. Innleid prosjektleder for byggherre Omsorgsbygg, Einar Michelsen i OPAK, forteller at det nye sykehjemmet har svært avanserte tekniske anlegg, og det er på ingen måte et standard prosjekt.

– Dette er det kuleste prosjektet jeg har vært borti. Bygget skal bruke under 40 kilowattimer per kvadratmeter per år, og vi er med i et forskningsprosjekt hvor bygget skal driftes med lavere gulvtemperatur enn det som er vanlig, for enda større energibesparelser, forteller Michelsen.

God teknikk

Prosjektlederen understreker at tiltakene på ingen måte skal gå på bekostning av brukernes komfort i bygget. Både varme, belysning og automatisk solavskjerming kan overstyres av beboere, ansatte eller pårørende for hvert rom, og for å påse at all teknikk fungerer optimalt i alle fire årstider, skal entreprenørene også drifte de tekniske anleggene i ett år med prøvedrift.

Det er også lagt stor vekt på hjemlighet i bygget, med trepanel i beboerrommene, varme og innbydende fellesarealer og en stor takterrasse med utsikt over Oslo. Velferdsteknologien i bygget er også skjult så godt som mulig for å minske institusjonspreget.

– Selv om vi ingeniører fokuserer mye på miljøprestasjonene i prosjektet, er det ikke disse løsningene som vil prege driften. Beboere og ansatte vil få et behagelig bygg med høy grad av automatisering, slik at pleierne kan bruke mer tid på pleie. Alle rom har eget bad og toaletter med heve- og senkefunksjon, samt spyl og føn, slik at beboerne i større grad kan klare seg selv. Vi har også teknisk infrastruktur med mange trådløse sendere på plass, blant annet for møbler som automatisk kan flyttes rundt ved rengjøring og arrangementer, forteller Michelsen.

Innflytting over nyttår

De første beboerne flytter inn i Lindeberghjemmet i slutten av første kvartal 2021. Skanskas prosjektleder Karl Fredrik Norén mener de kan se frem til å ta i bruk et flott bygg.

– Vi er stolte over det vi har levert her. Det er klart. Vi er mest fornøyde med at vi har klart alle energikravene, men det er også er veldig flott bygg. Vi tror dette blir et bygg som folk kommer til å trives med å jobbe i og bo i, sier Norén.

Skanska har selv hatt tømrer- og betongfagene, samt rigg, og på det meste har prosjektet hatt rundt 160 mann i sving. Norén forteller at de dessverre ikke har greid å unngå fraværsskader i prosjektet.

– Vi har som mål å ha null fraværsskader, og vi har jobbet hardt for å få det til, men det har vi ikke klart på dette prosjektet. Det har ikke vært alvorlige hendelser, men vi har hatt noen få skader med fravær. Man «skal bare», og så går det galt sier han.