Lillohagen

Foto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond A. IsaksenFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond JoelsonFoto: Trond Joelson

Nok en gang har AF Gruppen, Obos Nye Hjem og Eiendomsplan samarbeidet om et boligprosjekt i samme område i Oslo. Denne gangen er det 266 leiligheter i Lillohagen på Sandaker.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Boligblokker

Bruttoareal: 34.000 kvm

Byggherre: Sandakerveien 99b KS
(Obos Nye Hjem, AF Eiendom, Skips AS Tudor)

Totalentreprenør: AF Bygg Oslo

Kontraktssum eks mva:
650 millioner kroner

Arkitekt: 4B Arkitekter

LARK: Sundt & Thomassen

Prosjektledelse:
Eiendomsplan Management

Rådgivere: RIB, RIBR, RIA: l Rambøll Norge l RIG, RI ventilasjon: Multiconsult l RI rør: ÅF Consult l RIE: Heiberg & Tveter l Oppmåling: TerraTec

Underentreprenører/leverandører: Radon: Radonlab l Rør: Rørteft l Elektro: Ing. F. Wichstrøm l Ventilasjon: Gupex l Heis: Kone l Graveentreprenør: JK Maskin l Rørspunt: FAS l Råbygg, betong- og murarbeider: AF Bygg Oslo l Plattendekker: Betongprodukter l Trapper og balkonger: Nor Element l Taktekker: Hesselberg Tak l Glassfasade: EMA Glass l Lofts-trapper: Jegård Trapper l Vinduer: Lian l Gulvavretting: Gjøvik Gulvavretting l Gulvbelegg: Ragnar Andersson l Bodvegger: Troax l Stålarbeider: Sandvik Kaldnes l Balkongrekkverk: Windoor l Branntetting: Firesafe l Ståldører og brannporter: Daloc Norge l Inner-
dører: Dooria l Klimavegg, teknisk rom og gesims: Säffle Bygg-
komponenter l Badekabiner: Parmarine l Armering/stål: Brandbu Bygg og Armering l Maler: Criab l Blikk: Sigfred Bentzen & Sønn l Levering tegl: Einar Stange l Parkett: Tremiljø Prosjekt l Lås og beslag: KABA Møller Undall l Innv. rekkverk: Brødrene Aaberg Mekaniske l Systemhimling: Akustikk Innredning l Fuging: Øyan & Schie l Porter: Hörmann Garasjeporter

Rundt et stort felles uteområde sentralt plassert i midten, ligger bebyggelsen som blokker og punkthus på fem til åtte etasjer. Leilig-hetene er fordelt på to- til fireroms boenheter, og varierer fra 42 til 100 kvm.

En av blokkene har en stor barnehage på bakkeplan, mens det i den nordvestre blokka ligger et større næringsareal ut mot fortauet i Sandakerveien.

På byggherresiden finner vi – i tillegg til de tre nevnte – også Skips AS Tudor. Form-
givelsen er det 4B Arkitekter som står ansvarlig for. Dette er det tredje store bolig-
prosjektet i løpet av få år som Eiendomsplan, AF Gruppen, Obos Nye Hjem og 4B Arkitekter samarbeider om, og til sammen har dette gitt i underkant av 700 boliger.

En viktig initiativtaker og medspiller i alle tre prosjektene er Eiendoms-
plan, som også her har hatt rollen som byggherrens prosjektleder.

– Vi er med på å ferdigstille rundt 100 leiligheter i Oslo i året. Vi identifiserer gode tomter eller eiendommer, finner investorer, regulerer og bygger ut og forvalter garantiforpliktelsene i fem år. Ofte er AF Gruppen og Obos Nye Hjem med på eiersiden, forteller Jan Omholt-Jensen i Eiendomsplan.

Mer er også på gang fra samme gruppering; på den andre siden av Sandaker-
veien har AF Gruppen og OBOS Nye Hjem pluss flere kjøpt et tomteområde på 26 dekar, og planlegger å bygge ut med ca. 400 nye boliger.

To akser
4B Arkitekter har hatt både regulerings- og byggesaken for Lillohagen, og arkitekt John Glazebrook påpeker betydningen av å få Lillohagen vevet inn i den eksisterende bystrukturen i området.

– I øst-vest retning er det en grønnakse med forbindelse til Akerselva, mens det i nord-sør retning er noe mer urban bebyggelse. Vi forholder oss til disse to på ulike måter, men også til kvartals- og lamellstrukturen rundt oss. Husenes plassering danner et kvartal som de vi ser i kvartalet nedenfor, sier Glazebrook.

– Tomta har en sidevendt helling på 1:20. Med den lengden vi har på tomta, utgjør det tre meters høydeforskjell. Det skaper det nedre gårdsrommet der det er etablert en nedsenket barnehage, sier Glazebrook.

Infrastruktur
Totalentreprenør, med en kontraktsum på 145 millioner, er AF Bygg Oslo, som hadde fysisk oppstart på første byggetrinn mars 2011.

– Størstedelen av tomta tilhørte Oslo Lysverker, og det medførte en del tekniske utfordringer med tanke på infrastrukturen i bakken. Det måtte utvises aktsomhet når vi måtte legge om høyspentkabler, og nedlegge og flytte trafoer. I tillegg gikk det en 800 millimeters hovedvannledning over tomta og ned til byen, så vi har brukt en del millioner kroner på dette arbeidet, sier Omholt-Jensen.

Under begge trinnene er det p-kjellere med innkjøring fra sør og nord. AF Bygg Oslos prosjektleder for de tre blokkene med til sammen 19.000 kvadratmeter i byggetrinn 1, var Roger Lyse. Anders Veidahl har vært prosjektleder for trinn 2, som er på vel 15.000 kvadratmeter.

– Begge trinnene har plassbygd kjeller, vegger og dekker. På grunn av store spenn er det for enkelte leiligheter brukt forspente dekker. I trinn 1 er det element-klimavegger, ferdig med vinduer og med gips på innsiden, mens det i trinn 2 er tradisjonelle klimavegger. Gavlveggene er i betong, så det er kun nordfasadene som har klimavegger, sier Veidahl.

Ved oppstart av det første trinnet ble det valgt portugisiske forskalingssnekkere.

– Det betød HMS-administrasjon på både norsk og portugisisk, og mer nitid oppfølging fra alle involverte i prosjektet. Ved oppstart av trinn 2 begynte det å bli mer ledig kapasitet i byggemarkedet – da fikk vi igjen inn AF Gruppens egne folk, og det har prosjektet nytt godt av, påpeker Omholt-Jensen. I trinn 2 har AF Bygg Oslo hatt egne murere, tømrere og forskalingssnekkere.

Det var tidlig et ønske fra byggherre om store og dype balkonger.

– Hele solsiden av fasadene, også de differensierte områdene, skulle være dekket av balkonger. Balkongene er 2,1 meter dype. Det medførte et dagslyskrav i reguleringen. Det ble løst med store skyvbare balkongdører som går helt ned til gulv, glass-rekkverk og med en lys farge i dekkene over hver balkong for å reflektere dagslys, forteller Glazebrook.

Utomhusområdene i Lillohagen gir gode rekreasjonsmuligheter for beboere i alle aldre. Etter ordinær åpningstid er også barnehagens uteområder disponible for beboerne.

– Jo, utomhusområdene våre er påkostede, bekrefter Omholt-Jensen. – Vi ønsker å oppnå et best mulig utemiljø i boområdene våre. Det sikrer også salgbarheten av eventuelle restleiligheter når byggingen er ferdig. Per dags dato er det kun én usolgt leilighet i hele prosjektet, forteller Omholt-Jensen.