Lillebælt overtar OPUS

Lillebælt Gruppen overtar oppfølging av utviklingsprosjektet OPUS, og Scandinavian Property Development sier opp avtale med Aberdeen Property Investors

SPDE og Lillebælt Gruppen AS eier utviklingsprosjektet OPUS med henholdsvis 80 og 20 prosent. Arealet er på totalt 91.000 m2 i Odense. Utvikling, forvaltning og utleiearbeidet har vært utført av Aberdeen Property Investors i Danmark. Avtalen med Aberdeen er nå sagt opp og eierne har etablert en ny administrasjon av prosjektet med base i Odense.

- For å lykkes med dette store utviklingsprosjektet i Odense har eierne vurdert det som særlig viktig å få etablert en operativ administrasjon som har inngående kunnskap om Fyn og Odense, sier viseadministrerende direktør i Scandinavian Property Development, Hans Edvardsen.

Lillebælt Gruppen overtok ansvaret for utvikling, forvaltning og utleiearbeidet 1. mai 2009.

- Vår organisasjon har sin strategiske kjernevirksomhet knyttet til utvikling, utleie, forvaltning og styring av entrepriser i nettopp dette område. Dette er et stort og spennende prosjekt som vi mener vil bety mye for Odense i tiden framover, sier Jens Belling, administrerende direktør i Lillebælt Gruppen AS.