Fra venstre konsernsjef Tom Nysted, direktør Reidar Mork i Otra Kraft, olje- og energiminister Tord Lien og Knut Barland, konsernsjef i Skagerak Energi.

Foto: negative.no

Lien: - Tiden for store vannkraftutbygginger er ikke forbi

Fredag 10. oktober foretok olje- og energiminister Tord Lien den offisielle åpningen av Brokke Nord og Sør, Skarg kraftverk.

- Mer vannkraft betyr mer produksjon av grønn fornybar kraft. Det er bra for forsyningssikkerheten, bra for verdiskapingen, bra for klimaet, bra for Norge og Europa, sa Tord Lien før han kuttet båndet og erklærte prosjektet som åpnet. Ca 70 gjester var til stede ved åpningen.

- For en olje- og energiminister er det ingenting som slår det å åpne et kraftverk, sa Lien.

Han understreket at tiden for utbygging av ny stor vannkraft ikke er forbi.

Utbyggingen øverst i Setesdal er ett av de største vannkraftprosjektene i Norge siden Alta utbyggingen på begynnelsen av 80-tallet. Hele den store kraftutbyggingen Brokke Nord og Sør – Skarg kraftverk omfatter byggingen av en ny 50 meter høy dobbeltkrummet betong hvelvdam, 20 km tunneler, 9 bekkeinntak og et nytt kraftverk. Utbyggingen har foregått i Bykle og Valle kommuner i Aust-Agder, og vil øke kraftproduksjonen i Otravassdraget med 176 GWh noe som tilsvarer strømforbruket til rundt 9000 eneboliger. Prosjektet har kostet om lag kr 900 mill.

Implenia: Fornøyd med å bidra til utbygging

Implenia Norges Petter Vistnes er svært godt fornøyd med at de kunne bidra til videre utbygging av kraftproduksjon innen fornybar energi.

– Byggingen av vannkraftverket har vært teknisk, logistikkmessig og klimatisk utfordrende. I tillegg til lange tunneler, har vi bygd en meget spesiell dobbeltkrummet betongdam, kraftstasjon med tilløpstunnel og flere bekkeinntak. Denne utfordringen har våre medarbeidere løst gjennom et godt samarbeid med byggherre, prosjekterende, lokale underentreprenører samt Kruse Smith, som har vært en sentral partner for å kunne gjennomføre prosjektet, sier Petter Vistnes, administrerende direktør i Implenia Norge.

500 arbeidstegninger

Multiconsult har vært involvert i detaljprosjekteringen av hele anlegget som består av 20 km. overføringstunneler, ni bekkeinntak, 50 m. høy dobbeltkrum betongdam og ny kraftstasjon.

- Multiconsult har levert ca. 500 arbeidstegninger. Vi har utarbeidet forespørsler for stenge- og tappeorganer og fulgt opp tunnelarbeidene med stedlige ingeniørgeologer. Det å følge opp elmek-leveranser med fabrikkbesøk, oppfølging og rapportering til NVE har også vært viktig, forklarer Vegard Kristiansen, oppdragsleder i Multiconsult.

Like ved sentrum i Bykle

Dam Sarvsfossen ligger nær riksvei 9 like ved sentrum i Bykle. Det gjør det enkelt for interesserte å stoppe for å se på den dobbeltkrumme konstruksjonen. Det er også laget en bilvei over demningen, slik at man kan studere damkonstruksjonen i detalj. Skarg kraftverk er bygd ved Botsvatn, 4 km sør for kommunesenteret. Kraftverket er forblendetmed naturstein i fra Telemark, og framstår som et flott byggverk, tilpasset omgivelsene.

Ordfører i Bykle Jon Rolf Næss fikk oppdraget med å åpne kraftstasjonen.

- Denne utbyggingen har vært etterlengtet. Vi ønsker å vise frem Norge som en vannkraftnasjon, sa ordføreren. Ordføreren understreket det gode samarbeidet som har vært med Otra Kraft som byggherre.

Lang tid

Det har tatt sin tid fra prosjektet ble planlagt og konsesjonssøknaden ble sendt i 1986, til i dag hvor kraftprosjektet er ferdigstilt. Kraftverksdirektør i Otra Kraft DA, Reidar Mork, har fulgt og ledet kraftutbyggingen i Setesdal gjennom 40 år.

- Jeg er en tålmodig mann, men det er en glede å se at vi endelig har kommet i mål, sa Reidar.

Foto: Negative.no