Lettere å sparke toppledere

Flere enn fire av fem toppledere i nordiske selskaper mener det er lettere å få sparken i dag enn tidligere, viser en fersk undersøkelse.

Undersøkelsen som ukeavisen Mandag Morgen publiserer, viser at drøye 80 prosent av topplederne mener at styrelederne er mer villig til å si opp ledere nå enn før. 55 prosent sier at lojaliteten til bedriften er mindre enn før. Utviklingen kan føre til at toppledere blir mer lojale til sin egen karriere enn til bedriften, sier ledelsesforsker Tian Sørhaug ved Universitetet i Oslo. Undersøkelsen viser dessuten at nærmere 90 prosent av nordiske toppledere sier de blir mer overvåket av styrene enn for ti år siden. Undersøkelsen er gjengitt i boken «The Executive Challenge». Her har karriererådgivningsbyrået AS3 kartlagt 300 nordiske topplederes syn på sin egen situasjon.