Leter etter årsaken til brukollaps

Etterforskere jobber på spreng for å finne årsaken til at motorveibrua over elva Mississippi i Minneapolis i USA brøt sammen. Fagfolk hadde før ulykken påpekt strukturelle svakheter ved brua.

Fakta om Minneapolis-brua

* Brua er en del av motorveien Interstate I-35 som går nord-sør i Minnesota og passerer Mississippi-elva.

* Brua er 580 meter lang og 33 meter bred med fire kjørebaner i hver retning.
* Høyden over vannet er 20 meter.

*Brua ble åpnet for trafikk i november 1967 og var gjenstand for inspeksjon i 2005 og 2006.

* Brua binder sammen tvillingbyene Minneapolis og St. Paul, og nesten 100.000 biler trafikkerer brua hver dag.

Tallet på omkomne i ulykken dagen før sto torsdag kveld norsk til på minst ni, men polititalsmenn sa at mellom 20 og 30 mennesker kunne ligge i elva under den sammenraste brua. Det var derfor ventet at dødstallet ville stige.

Vrak
Dykkere lette febrilsk etter overlevende eller omkomne blant brurestene i det mørke elvevannet. Vrakene av flere titall lastebiler og personkjøretøyer lå strødd blant deler av den sammenraste brua, som hadde åtte kjørebaner.

Brannsjef i Minneapolis Jim Clark sa til mediefolk at det neppe var særlig håp om å finne ofre for ulykken i live. - Vi har avsluttet det egentlige redningsarbeidet, og konsentrerer oss nå om berging av omkomne, framholdt han.

Bush
USAs president George W. Bush karakteriserte ulykken som forferdelig, og sende sine kondolanser til de etterlatte. Pressetalsmann i Det hvite hus Tony Snow opplyste at en statlig rapport i 2005 påpekte svakheter i den tekniske oppbygging av brua.

Folk i nærheten fortalte at det hørtes ut som et jordskjelv eller en flystyrt, da brua falt sammen. USAs departement for nasjonal sikkerhet var raskt ute med å slå fast at sammenbruddet var en ulykke og ikke skyldtes terror.

Venter å finne flere døde

- Gode inspeksjonsrutiner på norske bruer