<p>Lesja Bulldozerlag er nå på plass på Svalbard. Foto: Lesja Bulldozerlag</p>Lossing av Keestrack Bringkaia Longyearbyen. Totalt har entreprenøren transportert 400 tonn med maskiner til Svalbard. Foto: Lesja Bulldozerlag.Masseuttak i Longyearelva. Foto: Lesja BulldozerlagGjengen fra Bulldozerlaget er på plass i Longyearbyen. Arbeidet vil pågå frem til høsten 2021. Foto: Lesja Bulldozerlag

Lesja Bulldozerlag i gang med rassikringsprosjekt i Longyearbyen - har fraktet 400 tonn maskiner til Svalbard

Lesja Bulldozerlag er nå som underentreprenør til NVE Anlegg nå i gang med forberedende arbeider for bygging av ny rasvoll i Longyearbyen i Svalbard. – Vi kommer til å bli kjent med permafrosten, fastslår daglig leder Ann-Kathrin Storhaug von Rappe i Lesja Bulldozerlag.

Innbyggerne i Longyearbyen skal sikres mot fremtidige ras fra fjellet Sukkertoppen. Nå er de forberedende arbeidene for rassikringsprosjektet i gang.

Det er NVE Anlegg som er utførende entreprenør for arbeidene. Longyearbyen Lokalstyre er tiltakshaver for prosjektet.

– Dette er en utrolig spennende jobb for Lesja Bulldozerlag. Det er første gang vi er utenom fastlandet på oppdrag. For oss er det et steg videre og byr på nye utfordringer, sier daglig leder Ann-Kathrin Storhaug von Rappe i Lesja Bulldozerlag til Byggeindustrien.

Daglig leder Ann-Kathrin Storhaug von Rappe i Lesja Bulldozerlag. Foto: Jørn Hindklev

Kontrakten Lesja Bullsozerlag har inngått med NVE Anlegg er på forarbeid, det vil si bygging av anleggsveier, ny vei, kulvert, riving og fjerning av gammel infrastruktur og sortering av masser Longyearelva. Dette er masser som skal inn i rasvollen. I tillegg er det utløst en opsjon for bygging av rasvollbyggingen. Entreprenøren har en samlet kontrakt på i overkant av 15 millioner kroner i tillegg til administrativ bistand til NVE Anlegg.

Rasvollen som skal bygges er 400 meter lang og 5,5 meter høy. Det skal også graves en 420 meter lang grøft som er fire meter dyp.

– Her kommer vi til å bli godt kjent med permafrosten, fastslår Storhaug von Rappe.

Lesja Bulldozerlag har transportert lastebiler til Tromsø før de har gått på båt, mens maskiner har blitt transportert fra Ålesund via Tromsø og videre med båt til Svalbard.

– Maskinene kom på plass forrige mandag, nå er vi i full drift. Logistikken har vært utfordrende, men det har gått bra, sier hun.

Lesja Bulldozerlag satser på å kunne drive med arbeidene i alle fall ut oktober denne sesongen. Det vil bli oppstart for de videre forberedende arbeidene til våren med planlagt ferdigstillelse oktober/november 2021.

Første trinn

– Jeg er glad for at entreprenørene har rigget seg til og nå er i gang. Det har gått veldig bra, sier byggelder Anders Ringheim i Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Han forklarer at det nå er de forberedende arbeidene for rasvollen ved foten av Sukkertoppen som først skal gjennomføres.

– Det skal også bygges støtteforebygninger på Sukkertoppen. Dette er arbeid som nå er lyst ut og vil starte opp til neste år, sier han.

– Er Longyearbyen sikret mot ras når dette arbeidet er ferdig neste høst?

– Nei, da har vi sikret en del av lia under Sukkertoppen mot skred, men dette er kun første fase. Det vil bli bygd ytterlige skredsikring for å sikre hele lia, sier han.