Gard Brunsell (f.h.), Rolf Døvle og Thor-Inge Karlsen i Lett-Tak har stor tro på den nye produksjonslinjen på fabrikken i Larvik.

Lengre fra Lett-Tak

En ny produksjonslinje på Lett-Taks fabrikk utenfor Larvik gjør at bedriften kan produsere lengre takelementer enn noensinne.

– Markedet vil alltid ha lengre og lenger elementer, sier daglig leder Rolf Døvle i Lett-Tak til Byggeindustrien.

Med den nye produksjonslinjen kan byggevareprodusenten nå øke den maksimale lengden på takelementene fra 16,4 til over 18 meter. Dessuten håper de at investeringen skal føre til en enda mer rasjonell drift, og gi bedre muligheter til å levere billigere standardelementer.

35 millioner kroner

Lett-Tak har investert 35 millioner kroner i det nye anlegget, som åpnet i begynnelsen av september. De har satt opp nytt produksjons- og lagerbygg på 4.200 kvadratmeter (2.200 kvm lager og 2.000 produksjon). I tillegg har de revet et gammelt utleiebygg på den 20.000 kvadratmeter store fabrikktomten, som har blitt til utelager.

– Salget vårt har økt de siste årene, og vi hadde behov for høyere produksjon. Vi har kjørt en skiftordning med ti skift lenge, og nå øker vi antall produksjonslinjer fra frie til fem, forteller Lett-Tak-sjefen.

– Samtidig har behovet for lagerplass økt de siste årene i tråd med at elementene har blitt tykkere på grunn av nye isolasjonskrav. Det krever mer og mer lagringsplass. Investeringene vi nå gjør betyr at vi får en mye mer rasjonell lagerdrift, legger han til.

Rasjonell drift

Den nye produksjonslinjen minsker også behovet for skiftarbeid, og ledelsen i Lett-Tak forteller at dette har blitt godt tatt i mot blant de ansatte. I tillegg kommer store produksjonsmessige fordeler.

– Nå får vi en helt annen mulighet til å rasjonalisere driften. Den nye linjen består blant annet av en ny limmaskin og spikermaskin med automatisk påføring. Det medfører igjen rasjonell og raskere produksjon, og at vi kan bruke mindre lim og spare materialer, forteller fabrikksjef Thor-Inge Karlsen.

Både lim- og spikermaskinen er skreddersøm og utviklet av Lett-Tak sammen med eksterne leverandører.

I tillegg til de besparingene dette medfører, har også oppvarmingen av byggene blitt mer miljøvennlig. Det har nemlig byttet fra å fyre med olje til å bruke gass. Dette har de også gjort i de gamle byggene.

Tro på markedet

– Den nye linjen gjør at vi øker produksjonskapasiteten vår med mellom 20 og 25 prosent. Vi har stor tro på markedet for vårt element, sier Døvle.

Det største og mest kompliserte prosjektet Lett-Tak har nå er utbyggingen av terminalbygget og den nye piren på Oslo Lufthavn. De forteller at elementene de leverer dit har stor vridning, og at geometrien har vært utfordrende.

I tillegg skal de i gang med utbyggingen av Flesland i Bergen, Voss vidergående skole, et stort næringsprosjekt i Harstad og en idrettshall i Partille utenfor Gøteborg for å nevne noe av de 270 000kvm Lett_tak regner med å levere i år..

– Det er den store ingeniørkompetansen vi har her på huset som har gjort at vi har fått mange av disse kontraktene. Hallen i Partille huser verdens største håndballturnering og ligger like ved motorveien. Dermed ble det strenge krav til at elementene skal tåle enorme eksplosjonslaster, og tester viser at vårt produkt er gunstig på bygg med utfordringer knyttet til seismikk, forklarer Karlsen og salgssjef Gard Brunsell.