Legger liberalisering av Posten på is

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil beholde Postens enerett på brev inntil videre, selv om Stortinget har vedtatt å avvikle eneretten på brev innen 1. januar 2007.

Posten har i flere år forberedt seg på liberalisering og full konkurranse i postmarkedet, og er skeptisk til Navarsetes utsettelse. Postmarkedet er i kraftig utvikling og konkurransen øker blant annet fra internasjonale aktører som etablerer seg i Norge. Risikoen med en utsettelse av liberaliseringstidspunktet i Norge, er blant annet at utenlandske aktører får enda bedre tid til å forberede seg, sier konstituert konsernsjef Klaus-Anders Nysteen i Posten Norge AS. Stortingsvedtaket innebærer å oppheve Postens gjenværende enerett som fra 2006 omfatter lukkede, adresserte brev under 50 gram. Posten har allerede i dag konkurranse på om lag 85 prosent av inntektene. Landsdekkende For Posten er det ikke noe motsetningsforhold mellom å være konkurransedyktig og å ivareta et godt, landsdekkende postnett, sier Nysteen. Navarsete sa tidligere i høst at hun vurderte å utsette liberaliseringen, og varsler nå at hun vil legge fram forslag om det for Stortinget. Hun mener Postens monopol på brevpost er med på å finansiere ulønnsomme posttjenester over hele landet. Postnettet er en viktig del av den samlede infrastrukturen i samfunnet. Alle brukere skal ha lik tilgang til dette godet, og jeg kan ikke se at en rask avvikling av eneretten kommer distriktene og de små brukerne til gode, sier samferdselsministeren. Avvente Stortinget vedtok i vår å avvikle Postens enerett som følge av et EU-direktiv. EU-kommisjonens forslag er å avvikle brevmonopolet innen utgangen av 2009, men ifølge Samferdselsdepartementet er det uvisst om dette blir vedtatt. Noen få land har allerede liberalisert postmarkedet, mens andre har planer om det. Vi vil nå råde Stortinget til å avvente utviklingen i EU og i de landene som går foran med å avvikle eneretten før vi vurderer saken på nytt i Norge, sier Navarsete.