Leggefartøyet Solitaire til Nyhamna

Nå er det like før Solitaire starter leggingen av rørledningene fra Nyhamna. Leggefartøyet er ventet til Grip losstasjon mandag.

Etter tre-fire dagers forberedelser være klar til å starte rørleggingen av de første 33 km av de 30 store gassledningene og de første 33 km av det 42 store Langeled-røret. Og det er spennende 33 km det er snakk om. For Bjørnsundet består av stupbratte fjellsider som munner ut i trange juv på sjøbunnen, der det fra naturens side ikke er plass til syv rør ved siden av hverandre. Men Hydro har bearbeidet sjøbunnen nøye, og det er en presist planlagt trasé som venter rørleggingsskipet Solitaire. Det tar rundt syv uker for Solitaire å legge de første 33 km av rørtraseene. Supplybåter vil gå i skytteltrafikk mellom Solitaire og Vestbase der de rundt 8000 rørene mellomlagres. I april 2006 fortsetter arbeidet. I mellomtiden må rørene som trengs for å nå gassfeltet 120 km ut i havet, produseres ferdig. På dypt vann, fra 550 meters dybde og utover, overtar fartøyet S7000 fra det italiensk-britiske selskapet Saipem jobben. På Nyhamna er det støpt fast en kraftig vinsj for inntrekking av rør fra skipet. Taubåten Geofjord plukker opp en solid wire fra vinjsen, som den transporterer ut til rørleggingsfartøyet. Der festes wireen til rørledningen, og sakte men sikkert starter vinsjen draarbeidet. Med en maksimal trekkkraft på vel 300 tonn, trekker den lett første del av rørledningen fra Solitaire, som ligger nært land, fra skipets utmatingsrampe og frem til Nyhamna. Kontrollkabler og rør for transport av frostvæske til undervannsanlegget grøftes ned i havbunnen neste år. Solitaire, som opereres av nederlandske Allseas, er en stor rørfabrikk. Den har seks sveisestasjoner langs lengden av skipet. Rørene sveises sammen innvendig og utvendig, så legges et beskyttelsesbelegg over, og deretter foretas ultralydkontroll av sveisen. Og de 400 kvinner og menn ombord på skipet arbeider raskt. Solitaire setter sammen opptil fem kilometer rør i døgnet, en lengde som tilsvarer rundt 400 enkeltrør. Ved jevne mellomrom kommer lasteskip med nye forsyninger, som etter ferdigstilling hos Bredero Shaw i Farsund blir lagret på Vestbase i Kristiansund. Hydro og ingeniørselskapet Reinertsen i Trondheim har brukt flere år på å bli kjent med havbunnen, og finne den optimale ruten mellom undersjøiske topper og daler, langs bunnen av kontinentalsokkelen og ned den bratte skråningen ved Storeggaraset. Havbunnen er nitidig undersøkt av en ubemannet, selvgående ubåt og av fjernopererte roboter (ROV), og ingeniørene kjenner store deler av bunnen med svært høy detaljgrad. Vanskelig topografi har krevd omfattende sjøbunnspreparering. I vel et år har nederlandske Van Oord plassert steinmasser i havet med en presisjon på inntil 10 cm. Steinhaugene skal blant annet danne støtter for rørledningene, som snart strekker seg ut der nede. Etter at rørene er lagt, skal det dumpes stein på visse punkter, for å gjøre rørene enda mer stabile i farvann med sterke strømmer. Det skal legges stein helt ned på 850 m dybde. Og i sommer skal undervannsinstallasjoner senkes ned på havbunnen ute på feltet, mens arbeidet med sjøbunnsprepareringen fortsetter i god gjenge. Det blir en hektisk sommer både på land og i vann.