Legevaktbygget ved Stord Sjukehus

Engelsen Bygg har ført opp et nytt bygg for interkommunal legevakt for kommunene Stord, Fitjar og Bømlo ved Stord Sjukehus i Leirvik på Stord.

Fakta

Sted: Leirvik

Prosjekttype: sykehusbygg

Totalkostnad uten merverdiavgift: 37 millioner kroner

Bruttoareal: 1.200 kvadratmeter

Tiltakshaver: Stord kommune

Totalentreprenør: Engelsen Bygg

Teknisk totalentreprenør: Apply TB

Arkitekt: Link Arkitektur

Landskapsarkitekt: Omega Areal

Rådgivere: RIB, RIG, RIAkU og RIBR: Multiconsult l RIV og RIE: Apply TB l Tekn løsn innemiljø: Omega l Kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geo og brann: Ing Jørgensen

Underentreprenører og leverandører: Oppmåling: Engelsen Anlegg l Grunnarbeid og utomhus: T Halleland l Betongarbeid, stålarbeid, tynnavretting og trapper: Y-Betong l Betongsaging/kjerneboring: Engelsen Entreprenør l Taktekking: Nygård Tak l Alu/glass fasade, ytterdører og vindu: Kraft Glass og Aluminium l Innerdører: Nordic l Blikkenslager: RHS l Rekkverk: Hamre l Himlinger: Engelsen Bygg l Maler og gulvlegger: O. Kjelsnes l Flisarbeider: Engevik Byggsenter l Heiser: Ing Stein Knutsen l Lås og beslag: Låseservice l Mobilkran: Nordic Crane l Byggevarer: Optimera l Maskinutleie: Ramirent l Transport og mottak byggavfall: Ragn Sells

Bygget er tegnet av Link Arkitektur og ført opp i en totalentreprise av Engelsen Bygg. Tiltakshaver er Stord kommune.

Det har et samlet areal på 1.200 kvadratmeter, fordelt på to etasjer. Totalkostnad uten merverdiavgift er 37 millioner kroner. Byggestart var i mai i 2016 og bygget ble overlevert 30. januar i år.

I første etasje er det lobby, ambulansemottak, skadestue, behandlingsrom, kontorer, spiserom/oppholdsrom, garderober, teknisk rom og lager. Andre etasje rommer ni pasientrom (to av rommene er innredet som smittevernsisolat), mottakskjøkken og spiserom.

Urtehage

Sivilarkitekt Svein Halleraker i Link Arkitektur forteller at selskapets avdeling på Stord vant en konkurranse om bygget.

– Vi satset på å legge bygget på et annet sted enn i anbefalingen i konkurransegrunnlaget. Det eksisterende sykehuset på Stord er et vernet anlegg og vi ønsket ikke å lage noe som skygget for det. Vi foreslo heller å legge lagevaktbygget i en park, som også er vernet, der det føyer seg inn i terrenget på en god måte. Via materialbruk er nybygget knyttet sammen med det eksisterende sykehuset. Via en urtehage på takterrassen er det knyttet sammen med parken, sier Halleraker.

Urtehagen trekker også historien tilbake til 1908, da naturlegen Ole Olvik grunnla Furuly Helseheim der sykehuset ligger i dag. På Furuly Helseheim var kostholdet en viktig del av behandlingen.

Glassfasade

Halleraker sier at legevaktbygget er et eget bygg med tydelig karakter, slik at det ikke konkurrerer med sykehuset. Det har en tydelig funksjon og ligger slik at både lysforhold og tilgjengelighet er meget gode. Siden parken der bygget ligger er vernet måtte Riksantikvaren godkjenne både plassering og uttrykk.

– Det er et nøkternt bygg med en fasade kledd med grønne og mørkegrå glassplater og en skråstilt vegg. Vi er glade for at byggherren så seg råd til ta i bruk glass på fasaden, sier Halleraker.

Overleverte på dato

Øystein Onarheim i Engelsen Bygg har vært prosjektleder, mens Øyvind Tyse fra samme selskap har vært anleggsleder. Ifølge daglig leder Roald Urnes i Engelsen Bygg har den største utfordringen til entreprenøren vært kort byggetid.

– Vi mistet en måned i startfasen, men overleverte på dato, sier Urnes.

Anleggsleder Øyvind Tyse legger til at det var krevende at mange fag var inne i starten av byggingen.

Tomten har fjellgrunn og det er sprengt bort cirka 3.000 kubikkmeter faste masser. Under bygget er det radonduk og opplegg for ventilering. Nord for bygget har Engelsen Bygg laget en parkeringsplass for cirka 50 biler.

Bygget har rektangulær form og er knyttet til det eksisterende sykehuset via en kulvert. Bærende konstruksjon består av stål og betongelementer. På taket vil det komme en urtehage. Fasadene består av bindingsverk som er kledd med grønne og mørkegrå glassplater. Ved hovedinngangen ligger det en boks kledd med røde glassplater (synlig både utenfor bygget og i lobbyen) som inneholder et toalett.

Det er skiferfliser i lobby og i trapper. Våtrom er flislagte. Resten av byget har belegg på gulvene. Alle vegger er faste. Det er akustisk himling i lobby (Trysilpanel) og systemhimlinger ellers i bygget. Bygget er ført opp med vedlikeholdsvennlige materialer og alle overflater er lette å holde rene.

Luftveksling på 0,52

Bruk av betongelementer ga rask lukking. Det er 25 centimeter isolasjon i yttervegger og i snitt 35 centimeter i taket. Under oppføringen ble det praktisert rent tørt bygg. Trykktesting viser en luftveksling på 0,52 per time. Hele bygget har universell utforming. Det er dimensjonert for en etasje til. Bygget er ført opp uten fraværsskader.

Legevaktbygget er prosjektert og ført opp etter TEK10. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme basert på luft til vann varmepumpe. Kjøling skjer via ventilasjonsanlegg (med balansert ventilasjon). Bygget er fullsprinklet. Det er solavskjerming med utvendige, motorstyrte screens på sørvendte vinduer.