Lefdal ansatt som prosjektsjef i Mesta

Oddmund Lefdal fra Gaupne i Sogn er ansatt som prosjektsjef i for elektro-enheten i Mesta. Selskapet har opprettet et eget virksomhetsområde for elektro-satsingen.

Lefdal har tidligere jobbet som driftsansvarlig innen det samme fagområdet i Mesta Drift region vest, men er nå godt i gang med jobben som prosjektsjef i det nye virksomhetsområdet. - Det er spennende å være med på å videreutvikle det nye virksomhetsområdet, og vi står foran mange utfordringer i tiden som kommer. I likhet med de andre virksomhetsområdene Mesta blir det viktig for Elektro å fokusere på god gjennomføring av prosjektene vi er i gang med, samtidig som vi sørger for å vinne de riktige kontraktene i tiden som kommer, sier Lefdal. Lefdals hovedoppgave vil være planlegging og gjennomføring av eksisterende og nye elektro-kontrakter i Mesta. - Med Oddmunds erfaring og fartstid fra Mesta og elektrofaget, tror jeg han vil bidra til å gjøre Elektro enda mer lønnsomt og produktivt i tiden som kommer, sier elektrodirektør Vibeke Strømme. Oddmund Lefdal har frem til i dag vært Driftsansvarlig Elektro Leikanger og har arbeidet i Vegvesenet siden 1994 og i Mesta fra 2003. Han er gift, har 3 barn og er bosatt i Gaupne i Sogn. Lefdal har teknisk fagskole og er elektroinstallatør samt teleinstallatør.