lederstilling JobZone

Firma JobZone bygg & anlegg AS
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

Jobzone bygg & anlegg er en spesialavdeling i Jobzonekjeden*, drevet av fagfolk med lang erfaring fra bransjen.
Jobzone bygg & anlegg har ca. 400 utleide håndverkere i Norge, hvorav ca. 150 er tilknyttet Oslo/Akershus-avdelingen.
www.jobzone.no

Jobzone er hovedsponsor og DnB NOR Generalsponsor for Norges Fri-idrettsforbund. Avdelingen teller i dag 6 partnere som alle har sin bakgrunn
og erfaring fra håndverksfag/ BA-næringen, og har ca. 150 faglærte håndverkere ute i arbeid. Kundene våre består av de fleste store og mellomstore entreprenører i Oslo-regionen.

 

Vi søker en erfaren leder med bransjeerfaring fra bygg- og anleggsnæringen til å videreutvikle Jobzone bygg & anlegg i Oslo & Akershus.

 

Spennende lederstilling med stort potensial

Jobzone bygg & anlegg har et godt rykte i markedet og er en etterspurt samarbeidspartner for våre kunder. Det er ekspansive planer for den videre utvikling og vi søker derfor en sterk driver til å lede avdelingen.

 

Arbeidsoppgaver
• Daglig ledelse og personalansvar
• Budsjett- og resultatansvar for avdelingen (80 - 100 MNOK)
• Overordnet ansvar kundekontakt/salg/oppfølging
• Videreutvikle rutiner/systemer/innkjøpsrutiner.
• Stillingen rapporterer til dir. bygg & anlegg nasjonalt

 

Egenskaper
• Solid erfaring fra BA-bransjen.
• God fremstillingsevne skriftlig og muntlig
• Ledererfaring (gjerne som prosjektleder/anleggsleder)
• Gode forhandlingsevner
• Samarbeidsorientert og tillitsvekkende

 

For rett person vil det være store muligheter for en utfordrende stilling med svært gode inntjeningsmuligheter.
Meget attraktiv bonusavtale gjelder for samtlige i avdelingen.

Ta kontakt med Tom Teitrem på tlf: 900 45 535 for fl ere opplysninger, eller send søknad til tom@jobzone.no.

 

* Jobzone er et bemanningsselskap som leier ut arbeidskraft og formidler kandidater for fast ansettelse.
Jobzone legger stor vekt på tett oppfølging av vikarer og kunder, og er det største norskeide bemanningsselskapet.
en erfaren leder med bransjeerfaring fra bygg & anlegg i Oslo & Akershus.

Vis flere stillinger: