Lederskifte i Contiga

Styret i Contiga AS har utnevnt Audun Harridsleff til ny administrerende direktør i Contiga AS, og han vil tiltre 15. februar. Han etterfølger Axel Baumann som overtar som styreformann i selskapet.

- Contiga er i stadig ekspansjon og tidspunktet for det lederskiftet som nå finner sted, har direkte sammenheng med at Contiga har overtatt en av Danmarks største betongelementvirksomheter som nå heter Contiga Tinglev A/S. Det stilles store krav til oppfølging av denne virksomheten og det har derfor vært nødvendig med endringer i toppledelsen, sier styreformann Axel Baumann.

Audun Harridsleff er 42 år og har arbeidet i Contiga i over 10 år, først som prosjektsjef og senere som regionsjef. Han er utdannet sivilingeniør og har bred erfaring innen prosjektutvikling og prosjektledelse.

- Selskapet ønsker å fremstå som ledende innen utvikling og levering av komplette prefabrikkerte bæresystemer i stål og betong. Den sterke kundeorienterte profilen selskapet står for vil bli videreført, og gjennom ytterligere kompetansebygging ønsker vi å styrke denne enda mer, legger Baumann til.

Contiga har gjennom flere år utviklet seg både gjennom organisk vekst og oppkjøp. I tillegg til at Contiga AS i dag dekker Sørøst-, Midt- og Nord-Norge, eier de 50 prosent av Nor Element AS som dekker Sørlandet, og som også er landets ledende leverandør av prefabrikkerte betongtrapper.

Contiga AB i Norrtälje, ca. 70 km nord for Stockholm, dekker hovedsaklig markedet i Stockholmsregionen, mens Contiga Tinglev A/S i Danmark dekker hele det danske markedet. Totalt vil selskapene tilsluttet Contiga omsette for ca 1,3 milliarder kroner i 2011 og ha 800 ansatte.

Baumann vil være engasjert på fulltid som styreformann i de forskjellige selskapene og samtidig arbeide med videre strategisk utvikling av konsernet.

Vi kommer tilbake med mer rundt Contiga i neste utgave av Byggeindustrien.