Lederskifte i ByggForm

Terje Nordahl er ansatt som ny adm.dir. i ByggForm a/s fra 1/1-06 etter Roger Eriksen. Nordahl er 49 år, handelsøkonom fra BI, og kommer fra stillingen som markedssjef i Star Maling og Lakkfabrikk a/s.

Ellers har Nordahl mange års erfaring som salg- og markedsdirektør fra Sunland-Eker A/S. Roger Eriksen vil fra nyttår arbeide med spesialoppgaver, og vil fortsatt være eneaksjonær i ByggForm a/s. Eriksen vil sitte som styreleder i svenske ByggForum a/b, samt inneha styreoppdrag for eiendomsfirmaet Gemo a/s, ByggForm a/s og BF Holding a/s. Dette er i tråd med ByggForm a/s sin langsiktige strategiplan.